Regały wspornikowe – definicja, zastosowanie, budowa

Kłopoty, jakie powodują w trakcie składowania towary dłużycowe, sprawiły, że musiało powstać dedykowane do ich przechowywania rozwiązanie. Są to regały wspornikowe, inaczej nazywane regałami dłużycowymi. W tym artykule postaramy się omówić ze szczegółami specyfikę, zastosowanie i zasady prawidłowego składowania towarów na regałach wspornikowych.
Regały Wspornikowe – Definicja, Zastosowanie, Budowa zdjęcie nr 3
Spis treści

Czym są regały wspornikowe?

Regały wspornikowe to konstrukcje przystosowane do składowania towarów dłużycowych i o nietypowych kształtach. Wyróżniają się prostą konstrukcją, składającą się z podstawy, kolumn i ramion. Bezpieczne i wygodne zarządzanie ładunkami jest tu jak najbardziej możliwe. Warto dodać, że system jest elastyczny pod względem konfiguracji, umożliwia składowanie ładunków z jednej lub obu stron.

Regały wspornikowe, ze względu na charakterystyczną budowę, pozwalają na efektywne składowanie towarów dłużycowych. Przechowuje się je na wysuniętych ramionach regału, co zapewnia łatwy dostęp, a kolejne poziomy zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Regały na dłużycę można wykorzystywać zarówno w magazynach, jak i na otwartych przestrzeniach m.in. na placach budowy.

 

Regały Wspornikowe – Definicja, Zastosowanie, Budowa zdjęcie nr 4

Regały wspornikowe i ich konstrukcja

Budowa regałów wspornikowych wyróżnia się układem powtarzających się słupów lub ram ze wspornikami bądź podporami. Słupy i ramy zachowują stałe położenie w momencie składowania materiałów, natomiast położenie wsporników i podpór można modyfikować.

Regały można przytwierdzić do podłoża lub umieścić je na zestawach jezdnych, lub specjalnym torowisku.

Do składowania jakich towarów są przystosowane regały wspornikowe?

Zastosowany przy konstrukcji wspornik do regału jest w stanie obsłużyć każdą jednostkę paletową w formie płaskiej, słupkowej, skrzyniowej i o specjalnej konstrukcji.

Mówi się, że regał wspornikowy to regał na rury. I słusznie, ponieważ konstrukcja jest przystosowana do obsługi ładunków o długości powyżej 1,2 m, także o nietypowych kształtach. Umieszczać można na nich więc m.in. pręty, rury i arkusze blach. W celu prawidłowego sformowania towarów można zastosować podstawki, jarzma, pasy oraz zawiesia łańcuchowe.

Zasady prawidłowego składowania na regałach wspornikowych

Kluczowe są dwie zasady:

 • jednostki towarowe muszą opierać się na minimum dwóch wspornikach regału,

 • jednostki towarowe mogą wystawać poza zewnętrzne słupy maksymalnie o połowę odległości rozstawu między sąsiadującymi ze sobą słupami.

 

Regały Wspornikowe – Definicja, Zastosowanie, Budowa zdjęcie nr 5

Regały wspornikowe — rodzaje

Wśród regałów wspornikowych można wyróżnić konstrukcje stałe lub przejezdne. W przypadku regałów stałych, konstrukcje nie zmieniają swojego położenia względem składowanego materiału. Można przytwierdzić je do podłoża. Konstrukcje przejezdne zmieniają swoje położenie względem posadzki.

Regały na dłużycę wolnostojące

Urządzenia, które nie są na stałe przytwierdzone do konstrukcji obiektu magazynowego. Jest możliwość pełnej modyfikacji ich ustawienia.

Regały wsporcze

Stanowią jednocześnie konstrukcję wsporczą dachu i ściany lub samego dachu. Inna ich nazwa to regały samonośne.

Regały stałe wspornikowe z ramionami wspornikowymi, półkowe

Materiały układane są na półkach podtrzymywanych przez wsporniki. Przystosowane są do obsługi ręcznej lub przy pomocy sprzętów mechanicznych, jeżeli wymiary jednostek ładunkowych oraz ich masa tego wymagają.

Regały stałe wspornikowe z ramionami wspornikowymi, bezpółkowe

Towary układane są bezpośrednio na wspornikach. Obsługa odbywa się ręcznie lub przy wykorzystaniu sprzętów mechanicznych.

Regały stałe wspornikowe z podporami wspornikowymi, bezpółkowe

Najczęściej stosowane. Inna ich nazwa to regały zblokowane lub regały drive-in. Wyróżniają się zwartą budową blokową wykorzystującą kubaturę budynku. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w chłodniach i mroźniach. Obsługa odbywa się poprzez wjazd wózków jezdniowych widłowych w kanał regałowy. 

Regały wspornikowe przejezdne podłogowe

Posiadają podpory nośne wzbogacone o zespoły jezdne umożliwiające przemieszczanie regałów po utwardzonym podłożu. Obsługa odbywa się ręcznie, ale może być też realizowana przy pomocy wózków jezdnych napędowych.

Regały wspornikowe przejezdne torowe

Posiadają podpory nośne wyposażone w zespoły jezdne przemieszczające się po wcześniej przygotowanym torowisku. Ich obsługa może być ręczna lub zmechanizowana. Wyróżniają się zwartą budową. Gwarantują wykorzystanie kubatury budynku w ok. 80%. Zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i obsługi.

 

Regały Wspornikowe – Definicja, Zastosowanie, Budowa zdjęcie nr 6

Zalety regałów wspornikowych

Tzw. regały na rury mają następujące zalety:

 • możliwość składowania bardzo długich towarów, także ponadgabarytowych;

 • uniwersalne zastosowanie;

 • komfortowy dostęp do towarów;

 • wysoka nośność i trwałość;

 • wspornik regału ma wzmocnienia zapewniające bezpieczne składowanie;

 • łatwy montaż i demontaż;

 • możliwość regulowania nachylenia wsporników;

 • nieskomplikowana konstrukcja;

 • możliwość stosowania na zewnątrz.

Reasumując, regały wspornikowe mają szerokie zastosowanie i wiele zalet zapewniających bezpieczne składowanie towarów dłużycowych oraz ponadgabarytowych.