Systemy magazynowania — metody i zasady składowania towarów

Dla prawidłowego funkcjonowania magazynu znaczenie ma odpowiednie wyposażenie, profesjonalny personel, a także dobrana do potrzeb technika magazynowania. Warto poznać najskuteczniejsze i najpopularniejsze metody składowania towarów.
Systemy Magazynowania — Metody I Zasady Składowania Towarów zdjęcie nr 4
Spis treści

Jak wybrać system magazynowania?

System magazynowania to zestaw procedur i wyposażenia pozwalających na realizowanie zamierzonych zadań w efektywny i dokładny sposób. Dobrze dobrany, gwarantuje właściwy przepływ towarów i informacji. Systemy składowania zapewniają sprawną pracę, optymalne wykorzystanie zasobów, a tym samym znacznie większe zyski.

Wybieranie odpowiednich metod składowania jest wieloetapowym procesem, uzależnionym od wielu czynników. Należy wziąć pod uwagę:

 • rodzaj, ilość i cechy składowanego towaru,
 • rodzaj opakowań, w których znajduje się towar,
 • rotację towaru,
 • infrastrukturę i wyposażenie dostępne w magazynie,
 • przepisy dotyczące przechowywania towaru oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • koszty generowane przez wybraną metodę,
 • układ technologiczny w magazynie.

Systemy Magazynowania — Metody I Zasady Składowania Towarów zdjęcie nr 5

Podstawowe zasady magazynowania

 1. Magazyn należy zaprojektować w taki sposób, aby możliwe było w nim realizowanie wydajnej pracy, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania przestrzeni.
 2. Systemy składowania w magazynie umożliwiają umiejętne ulokowanie asortymentu w odpowiednich miejscach.
 3. Wydawanie asortymentu w magazynie odbywa się w sposób spójny i wydajny.

 

Systemy Magazynowania — Metody I Zasady Składowania Towarów zdjęcie nr 6

Rodzaje składowania w magazynie – dostępne techniki

Jeżeli chodzi o najpopularniejsze metody składowania, wymienić można:

 • statyczne – m.in. składowanie blokowe, składowanie na regałach półkowych,
 • dynamiczne – m.in. składowanie na regałach przepływowych, składowanie na regałach karuzelowych.

Bardzo popularny jest system magazynowania z bezpośrednim dostępem do towarów znajdujących się na paletach. Bazuje na wykorzystaniu następujących regałów magazynowych:

 • regały paletowe,
 • regały przesuwne,
 • regały paletowe z podwójną głębokością,
 • regały paletowe wąsko korytarzowe,
 • regały paletowe automatyczne,
 • regały paletowe automatyczne z podwójną głębokością.

Alternatywę stanowi akumulacyjny system składowania, który najlepiej sprawdza się przy obsłudze wielu palet z tą samą referencją. W tym przypadku wykorzystać można:

 • regały paletowe wjezdne,
 • push-back z wózkami,
 • push-back z rolkami,
 • półautomatyczny Pallet Shuttle,
 • regały przepływowe z rolkami,
 • Pallet-Shuttle z rozwiązaniem automatycznym,
 • regały przepływowe z rolkami z rozwiązaniem automatycznym.

Wyróżnia się również nowoczesne i tradycyjne systemy składowania. Czym się od siebie różnią? Jakie są ich cechy charakterystyczne?

 • Tradycyjna metoda składowania nie wykorzystuje zaawansowanych technologicznie narzędzi, a jedynym przejawem automatyzacji są wózki widłowe oraz podnośniki.
 • Nowoczesne składowanie towarów odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Kluczowe jest zastosowanie systemu WMS, który ułatwia zarządzanie magazynem, wpływa na efektywną realizację procesów, a także pomaga ograniczyć koszty.

W ramach tradycyjnych i nowoczesnych metod składowania można wykorzystać różne sposoby obsługi towarów, jak i regały magazynowe, w zależności od indywidualnych potrzeb.

 

 

Systemy Magazynowania — Metody I Zasady Składowania Towarów zdjęcie nr 7

Blokowe składowanie towarów w magazynie

Składowanie blokowe odbywa się z lub bez wykorzystania regałów magazynowych. Najczęściej towary umieszczane są bezpośrednio na posadzce. Nie jest to rozwiązanie dostosowane do każdego typu asortymentu.

Zalety

 • Tani sposób składowania, ze względu na brak konieczności zakupu regałów magazynowych.
 • Łatwe przeorganizowanie strefy składowania.
 • Nie ma konieczności zakupu wyposażenia dodatkowego, takie jak drabiny, wózki z masztami.

Wady

 • Delikatne towary mogą ulec uszkodzeniu, gdy stos będzie zbyt wysoki.
 • Bardzo trudny dostęp do towarów znajdujących się na spodzie.
 • Nie ma możliwości zastosowania przy wszystkich rodzajach towarów.
 • Problem z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni magazynowej.

Przechowywanie towarów w magazynie na regałach przepływowych

Regały przepływowe mogą obsługiwać towary na paletach, jak i produkty drobnicowe. Konstrukcje budowane są pod delikatnym skosem, są wyposażone w taśmy ze specjalnym rolkami umożliwiającymi przesuwanie towarów z wykorzystaniem sił grawitacji na drugą stronę regału.

Strefa składowania wymaga zastosowania korytarzy obsługowych, stref załadunku i rozładunku, a także powierzchni obsługowych. Niezbędne jest właściwe zaplanowanie układu, aby magazynowanie i składowanie towarów odbywało się w efektywny sposób.

Zalety

 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni w magazynie.
 • Wykorzystanie metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło).
 • Oszczędność czasu podczas przeładunku towarów.
 • Kontrola stanu i ilości towarów.

Wady

 • Składowanie w dopasowany do regałów przepływowych sposób.
 • Duży koszt inwestycji.

 

 

Systemy Magazynowania — Metody I Zasady Składowania Towarów zdjęcie nr 8

Funkcjonowanie magazynu składującego towary na głębokość jednej jednostki na regale

Ten system w magazynie wymaga zastosowania regałów półkowych lub paletowych o głębokości jednej jednostki. Każda konstrukcja składa się z kilku poziomowych sekcji połączonych w większy system i ustawionych podwójnie plecami do siebie. Dostęp do każdej półki jest możliwy od frontu, z poziomu korytarza roboczego.

W tym systemie magazynowym możliwe jest składowanie towarów drobnych, ale konstrukcje należy wzbogacić o szuflady. Popularne są regały wtykowe, które można rozbudowywać o kolejne moduły, w zależności od potrzeb.

Zalety

 • Atrakcyjny koszt inwestycji.
 • Wygodna, intuicyjna obsługa.
 • Możliwość rozbudowy, w zależności od potrzeb.
 • Dostęp do wszystkich towarów.

Wady

 • Niezbędne rozplanowanie ułożenia towarów oraz jego oznakowania.
 • Mniej optymalne wykorzystanie przestrzeni niż przy regałach double-deep lub przepływowych.

 

 

Systemy Magazynowania — Metody I Zasady Składowania Towarów zdjęcie nr 9

Funkcjonowanie magazynów składujących towary na regałach double-deep

Regały double-deep działają praktycznie tak samo jak jednojednostkowe opisane powyżej. Jedyną różnicą jest ich głębokość. Pozwala składować dwie jednostki towarowe w jednym rzędzie. Najczęściej znajdują zastosowanie w magazynach o ograniczonej powierzchni, a dużych potrzebach, jeżeli chodzi o składowanie. Zarządzanie przepływem towarów jest tu jednak utrudnione, ze względu na palety umieszczone także z tyłu.

Zalety

 • Lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
 • Możliwość zastosowania metody LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło).

Wady

 • Utrudniony dostęp do towarów z tyłu.

System magazynowania na regałach karuzelowych

Regały karuzelowe to konstrukcje składające się z obrotowych półek. Artykuły przesuwają się do okna dostępowego, a następnie są odbierane wygodnie i bezpiecznie przez operatora.

Zalety

 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
 • Szybki i wygodny dostęp do towarów.

Wady

 • Wysokie koszty inwestycji.
 • Konieczność zasilania elektrycznego.

Tradycyjne i automatyczne systemy składowania w magazynie – podsumowanie

Magazynu otwarte i zamknięte muszą wykorzystywać dopasowane do obsługiwanego asortymentu techniki składowania. Tylko wtedy ich działalność można uznać za profesjonalną. Do wyboru jest wiele metod statycznych i dynamicznych, tradycyjnych i nowoczesnych, blokowych i akumulacyjnych. Różnorodne rozwiązania pozwalają na optymalizację pracy w magazynie.