Lokalizacja magazynu – dlaczego jest taka ważna?

Podstawowym aspektem przy rozpoczęciu działalności magazynowej jest wybór lokalizacji obiektu. Jest to czynnik wpływający na strategię i odgrywa istotną rolę w odniesieniu sukcesu przez firmę, bądź nie.
Lokalizacja Magazynu - Dlaczego Jest Taka Ważna? zdjęcie nr 4
Spis treści

Kryteria lokalizacji centrów logistycznych

Im większa jest firma, tym analiza lokalizacji obiektu powinna być dłuższa. Należy wziąć pod uwagę 4 podstawowe czynniki:

  • produkcję – popyt na dany produkt, ilość do magazynowania;
  • produkt – istotny jest rodzaj, łącza ilość do obsługi;
  • koszty – wziąć pod uwagę należy ceny gruntów, infrastruktury, wyposażenia. Przeanalizować trzeba koszty pośrednie i bezpośrednie, transportu, przeładunku, a także wszystkie inne związane z prowadzeniem działalności m.in. dodatkowe usługi, ubezpieczenia;
  • konkurencyjność – warto sprawdzić lokalizację innych magazynów, efektywność i sposób ich obsługi na danym terenie.
Lokalizacja Magazynu - Dlaczego Jest Taka Ważna? zdjęcie nr 5

Cechy produktu a lokalizacja magazynów

Trwałość

Wskazuje, jak daleko mogą być oddalone magazyny dystrybucyjne od punktów konsumpcji. Produkty o niewielkiej trwałości takie, jak owoce i warzywa powinny być magazynowane jak najbliżej punktów sprzedaży, ponieważ dostawa nie powinna zajmować zbyt wiele czasu. Długi czas składowania może skutkować utratą jakości i niemożnością sprzedania produktu w odpowiedniej formie.

Bardzo trwałe produkty, z długimi terminami ważności, mogą być składowane bardzo daleko od punktów sprzedaży, ponieważ nie ma czynników, które mogłyby spowodować ich zepsucie. Takie produkty są składowane w magazynach centralnych, regionalnych i tranzytowych.

Poręczność

Ten czynnik lokalizacji magazynu odpowiada za ilość ruchów, jakie trzeba wykonać z towarem, aby go przenieść. Nieporęczne produkty, ciekłe i suche powinny być składowane w najmniejszej liczbie miejsc, ponieważ koszty ich obsługi i transportu wzrastają proporcjonalnie do ich przelewania i przenoszenia. Częsta zmiana lokalizacji wpływa na pogorszenie ich jakości i zmniejszenie objętości. Najlepiej składować je w magazynach centralnych oraz magazynach surowców zlokalizowanych w miejscu pakowania produktów. Gdy podane towary zostaną zapakowane, ich poręczność nie ma już znaczenia.

Wewnętrzna stabilność

Każdy produkt posiada określoną stabilność. Ma ona wpływ na transport i bezpieczeństwo. Jeżeli produkt jest niestabilny wewnętrznie, konieczne jest jego składowanie w specjalistycznych obiektach, w celu ograniczenia wpływu na stan zdrowia ludzi. Dotyczy to przede wszystkim chemikaliów, które trzeba składować w miejscu produkcji lub konsumpcji, bez ośrodków pośrednich.

Jeżeli produkty mają dużą wewnętrzną stabilność, czynnik ten nie ma aż tak istotnego wpływu na lokalizację magazynu. Można zastosować dowolne rozwiązania dostosowane do potrzeb produktu.

Lokalizacja Magazynu - Dlaczego Jest Taka Ważna? zdjęcie nr 6

Lokalizacja magazynu a stopień przetwarzania produktu

Ten czynnik nie ma zastosowania dla wszystkich branż. Warto jednak brać go pod uwagę, a jest podzielony na trzy poziomy:

  • niski – firmy ograniczają działania do sortowania i pakowania surowców. Dotyczy to przedsiębiorców spożywczych z sektora wydobywczego. Niezbędny jest magazyn centralny znajdujący się w zakładzie produkcyjnym. Wymagany jest podział na dwie części: w jednej składowane są surowce, a w drugiej już zapakowane produkty. Lokalizacja magazynu nie jest uzależniona od ilości towarów;
  • średni – firmy zajmują się przyjmowaniem surowców, ich sortowaniem oraz przetwarzaniem na kilka innych produktów. Ilość towarów jest ważnym czynnikiem decydującym o lokalizacji magazynu. Niezbędne są trzy oddziały magazynu: w jednym składowane są surowce, w drugim produkty niezbędne do przetworzenia, a w trzecim wyroby gotowe. Jeżeli do magazynowania jest niewielka ilość towarów, wymienione magazyny mogą być zlokalizowane w jednym miejscu. Jeżeli jednak działalność jest prowadzona na szeroką skalę, warto wykorzystać magazyny lokalne i regionalne, a czasem również pośrednie i tranzytowe;
  • wysoki – lokalizacja magazynów jest uzależniona od ilości uzyskanych produktów. Sytuacja wygląda podobnie, jak przy średnim poziomie, z tą różnicą, że tutaj występuje konieczność zastosowania magazynu pośredniego, w celu zapewnienia sprawności poszczególnych etapów produkcji.

Wybór właściwego miejsca na lokalizację magazynu jest kluczowy, w celu zapewnienia szybkich dostaw i ograniczenia kosztów całkowitych. Planując lokalizację, warto myśleć długofalowo, w celu osiągnięcia jak największego sukcesu.