WMS – czym jest system zarządzania magazynem?

WMS, czyli Warehouse Management System, to nowoczesne narzędzie informatyczne, które pomaga zoptymalizować procesy magazynowe. Przydaje się do zarządzania każdym etapem przepływu towarów. Czym się charakteryzuje? Jakie ma zalety i wady?
Wms - Czym Jest System Zarządzania Magazynem? zdjęcie nr 3
Spis treści

Co to jest WMS – definicja

System WMS to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania magazynem. Kontroluje, koordynuje i optymalizuje działania i operacje mające miejsce wewnątrz magazynu. Wystarczy ustawić odpowiednie parametry systemu, aby skoordynować zarządzanie przyjęciami, lokalizacją i stanem zasobów.

Wms - Czym Jest System Zarządzania Magazynem? zdjęcie nr 4

Podstawowe funkcje WMS

  • Zarządzanie przyjęciami – wprowadzenie do obiektu ładunków pochodzących z różnych źródeł. System kontroluje różnorodność towarów, ich jakość, właściwości oraz stan. Zbierane informacje są porównywane z ERP – centralnym systemem zarządzania firmą.
  • Zarządzanie lokalizacją – zarządzanie zleceniem umieszczania towaru w magazynie. System określa najlepszą lokalizację dla towaru, w zależności od jego rodzaju, właściwości i wymiarów. Proces realizowany jest zgodnie z przyjętą z góry strategią.
  • Zarządzanie procesem wysyłki – opracowanie zamówień wysyłanych do klientów. Zapewnia skuteczne wydawanie towarów poprzez zmniejszenie stanu magazynowego w ramach kompletacji, konsolidacji zamówień i ich wysyłania pojazdem dostawczym.
Wms - Czym Jest System Zarządzania Magazynem? zdjęcie nr 5

Funkcje WMS dotyczące przyjęcia towaru

System magazynowy WMS gwarantuje odbieranie towarów, pobieranie danych logistycznych i etykietowanie pojemników i towarów.

Odbieranie towarów

Odbieranie towaru ma miejsce, gdy artykuł jest przyjmowany bez palety, a następnie trafia do różnych pojemników, a jego właściwości i atrybuty logistyczne są rejestrowane w systemie. Jest rozlokowywany w magazynie.

Towar można również przyjąć w pojemnikach na paletach. Nie ma konieczności przeprowadzania konsolidacji. Trzeba jedynie zatwierdzić atrybuty logistyczne oraz określić ilość przyjętych towarów i wskazać ich lokalizację w magazynie.

Inną metodę odbioru stosuje się wobec towarów ze zwrotów. Większość procesu jest podobna, ale różni się zablokowaniem części towaru w momencie przyjęcia. Blokada jest spowodowana przeprowadzeniem kontroli jakości lub sprawdzeniem ogólnego stanu towaru. Ostatecznie towar trafia do konkretnej lokalizacji.

Pobieranie danych logistycznych

Dane logistyczne zawierają różne informacje dotyczące m.in. daty ważności, wagi, temperatury, numery seryjne. Pobranie danych zapewnia identyfikację stanu magazynowego. Umożliwiają one późniejsze sprawdzenie, jaki towar został dostarczony do określonego klienta.

Etykietowanie pojemników i towarów

System zarządzania magazynem tworzy etykiety z kodami kreskowymi, a to umożliwia odczyt stanu magazynowego poprzez sczytanie umieszczonych na opakowaniu znaczków. Niweluje to wiele błędów i pomyłek podczas przeładunku towarów.

Wms - Czym Jest System Zarządzania Magazynem? zdjęcie nr 6

Funkcje WMS dotyczące lokalizacji

Zarządzanie lokalizacją za pomocą regału i strategii

W magazynie wybierane jest miejsce do składowania towarów. WMS bierze pod uwagę rotację towarów, rodzaje pojemników, rodzaje obsługiwanych towarów, oznaczenia ładunków, wygląd i ich wielkość.

Cross-docking

Doprowadza do ograniczenia ruchu ładunków. Gdy do magazynu trafia towar, z którego należy wyodrębnić produkt będący częścią zamówienia, a którego w danym momencie brakuje, towar trafia do strefy kompletacji bezpośrednio ze strefy przyjęcia. Po skompletowaniu zamówienia nadwyżka towaru jest umieszczania w magazynie.

Zarządzanie uzupełnieniem i konsolidacją

Pozwala ograniczyć ruch towarów i znajduje zastosowanie przed ostateczną lokalizacją ładunku. Funkcja wykorzystywana jest w magazynach ze stanowiskiem kompletacji. Jeżeli znajduje się tam niewiele przedmiotów, automatycznie uzupełniane są o nowo przyjęte. Pozwala to utrzymać optymalny stan magazynowy potrzebny do skutecznej realizacji zamówień. Pozostały ładunek jest umieszczany w lokalizacjach w magazynie.

Wms - Czym Jest System Zarządzania Magazynem? zdjęcie nr 7

Funkcje WMS związane z kontrolą stanu magazynowego

W Twoim magazynie działa WMS? Co to jest, już wiesz, a czy znasz wszystkie funkcje związane z kontrolą stanu magazynowego?

Mapa magazynu

Obiekt przedstawiony jest w sposób graficzny. Widoczne są wszystkie lokalizacje oraz wchodzące w ich skład części, m.in. pojemniki i towary.

Zarządzanie lokalizacjami

Pozwala uzyskać dostęp do informacji, w razie potrzeby edytować je, zastosować blokady, sprawdzić właściwości danej lokalizacji, strefy magazynowe oraz wymiary.

Obliczanie rotacji towarów

Na podstawie wyliczeń ze wskazanego okresu, system WMS może obliczyć, jaka jest idealna rotacja towarów w Twoim magazynie oraz porównać uzyskane dane do określonej grupy ładunków. Pozwala to zmodyfikować rotację i wdrożyć bardziej opłacalne rozwiązanie do magazynu.

Przeliczanie i inwentaryzacja

Można przeprowadzić inwentaryzację całego magazynu lub poszczególnych artykułów. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek różnice w stanie magazynowym, natychmiast informacja zostanie przesłana do ERP.

Wms - Czym Jest System Zarządzania Magazynem? zdjęcie nr 8

Funkcje WMS dotyczące wydawania towarów

Przygotowanie ładunków do wydania

WMS w logistyce pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ ułatwia grupowanie zamówień, a to gwarantuje sprawowanie pełnej kontroli nad realizacją zamówień. Bez problemów można przypisać doki wysyłkowe, operatorów wykonujących kompletację, ustalić konkretne sposoby grupowania zamówień, a także wskazać przedział czasowy dla konsolidacji towarów.

Proces kompletacji

System WMS, charakterystyka, którego przedstawiana jest w tym wpisie, pozwala wytyczyć trasy pracowników, które mają do pokonania, aby zrealizować określone zadanie. Cały proces można w pełni zoptymalizować. Pozwala to na maksymalne skrócenie czasu wykonywania konkretnych zadań.

Etykietowanie wysyłek

Identyfikowanie paczek zamówienia przy użyciu czytników kodów kreskowych, które stosowane są również w momencie przyjmowania towarów do magazynu.

Wms - Czym Jest System Zarządzania Magazynem? zdjęcie nr 9

System magazynowy WMS w pełni dostosowany do potrzeb klienta

Zarządzanie procesami w magazynie jest o wiele prostsze, gdy w obiekcie działa informatyczne narzędzie WMS. Regały paletowe wraz z towarami są wprowadzane do systemu, który kontroluje prace całej załogi, pozwala zminimalizować ilość błędów oraz zarządza wszystkimi operacjami, jakie mają miejsce w obiekcie.