Obciążenie regałów magazynowych – dlaczego nie warto ryzykować?

Prawidłowo działający magazyn jest wyposażony w profesjonalne systemy do składowania towarów, którymi należy zarządzać zgodnie z zaleceniami producenta. Podstawą jest przestrzeganie norm, co do obciążenia konstrukcji. Czym grozi ryzykowanie? Sprawdź.
Obciążenie Regałów Magazynowych - Dlaczego Lepiej Nie Ryzykować zdjęcie nr 3
Spis treści

Obciążenie regałów magazynowych – podstawy

Nośność regałów magazynowych to suma obciążeń półek, jakie jest w stanie wytrzymać cała konstrukcja, bez załamania się. Jest uzależniona od wielu czynników, przede wszystkim takich, jak:

 • wykorzystane do ich produkcji materiały,
 • ilość zastosowanych wsporników,
 • kształt półek,
 • grubość profili.

Przed rozpoczęciem eksploatacji regału magazynowego, należy szczegółowo zapoznać się z informacjami o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu gwarantowanym przez producenta. Dane należy umieścić na tabliczkach znamionowych na ramie regałowej, aby przypominały pracownikom magazynu o przestrzeganiu dopuszczalnych norm dla utrzymania bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

 

Obciążenie Regałów Magazynowych - Dlaczego Lepiej Nie Ryzykować zdjęcie nr 4

Dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych – przepisy

Nośność półek magazynowych należy bezwzględnie przestrzegać, w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa w magazynie, a także w celu uniknięcia kar wynikających z nieprzestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szczególne znaczenie ma §68 ust. 2, który określa wytyczne dotyczące składowania materiałów, a także szczegółowo omawia dopuszczalne obciążenie regału magazynowego. Zgodnie z wytycznymi, właściciel magazynu ma obowiązek „wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania”.

Innymi ważnymi normami są PN-M-78320, PN-M–78321, PN-M–78322 oraz PN-EN-15635. Trzy pierwsze zostały wycofane, ale nadal obowiązują w przypadku już wyprodukowanych regałów. Ciekawa jest norma PN-EN-15635 „Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”. Norma wprowadza zakaz wytwarzania przemysłowych urządzeń do składowania z innego materiału niż stal.

 

Obciążenie Regałów Magazynowych - Dlaczego Lepiej Nie Ryzykować zdjęcie nr 5

Oznakowanie nośności regałów magazynowych – wytyczne

W podstawowej dokumentacji, jaką klient otrzymuje od producenta, powinny znaleźć się następujące informacje o dopuszczalnej nośności regałów magazynowych:

 • nazwa i adres producenta:
 • fabryczny numer urządzenia i rok produkcji,
 • instrukcja transportu, montażu i bezpiecznego korzystania,
 • określenie nośności regałów,
 • zgodność z wytycznymi zawartymi w normach PN,
 • wyniki przeprowadzonych przeglądów magazynowych.

Producent ma także obowiązek zapewnić tabliczki znamionowe, czyli istotne dane na temat eksploatacji regałów magazynowych, które właściciel musi przymocować na stałe do konstrukcji, w dobrze widocznym miejscu. Powinny się na nich znaleźć:

 • nazwa firmy-producenta,
 • oznakowanie nośności regałów magazynowych,
 • numer seryjny produktu i rok produkcji.

Tabliczka znamionowa jest formą identyfikatora, dlatego znajdujące się na niej napisy powinny być wyraźne. Dzięki temu będą widoczne i czytelne, nawet gdy zostaną umieszczone na wyższych półkach.

 

Obciążenie Regałów Magazynowych - Dlaczego Lepiej Nie Ryzykować zdjęcie nr 6

Konsekwencje nieprzestrzegania dopuszczalnej nośności regałów magazynowych

Przestrzeganie maksymalnego obciążenia regałów magazynowych gwarantuje prowadzenie obiektu bezpiecznego, w którym nie dochodzi do wypadków związanych z zawaleniem się konstrukcji. Jest pewność, że towary są składowane w prawidłowy sposób, można uniknąć kosztownych awarii oraz strat.

Nadmierne obciążenie regałów magazynowych stanowi zagrożenie dla ludzi. Nieznajomość parametru, jakim jest nośność regału magazynowego, zmniejsza wydajność obiektu poprzez marnowanie dostępnej przestrzeni użytkowej. Okresowe kontrole z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą pod tym względem wykryć nieprawidłowości. Potrzebne będzie na nowo obliczanie nośności regałów magazynowych, w celu ich prawidłowego spożytkowania.

Obciążenie Regałów Magazynowych - Dlaczego Lepiej Nie Ryzykować zdjęcie nr 7

Obciążenie regałów magazynowych – podsumowanie

Nie tak łatwe, jak mogłoby się wydawać, jest prawidłowe i zgodne z prawem prowadzenie magazynu. Zasady, jakich należy przestrzegać, dotyczą m.in. maksymalnego obciążenia regałów magazynowych. Kupując konstrukcje od sprawdzonych dostawców, można otrzymać szczegółowe informacje na ten temat, wraz z tabliczkami znamionowymi. Wystarczy jedynie przestrzegać ustalonych limitów.