Przeglądy regałów – rodzaje, przebieg, cele i korzyści

Okresowe kontrole regałów magazynowych są obowiązkowe, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa towarów oraz pracowników magazynu. Na czym polegają przeglądy regałów? Sprawdź!
Przeglądy Regałów - Rodzaje, Przebieg, Cele I Korzyści zdjęcie nr 3
Spis treści

Na czym polega przegląd okresowy regałów magazynowych?

Przegląd regałów magazynowych polega na dokładnej weryfikacji stanu technicznego konstrukcji stalowych, które są obsługiwane przez urządzenia transportu wewnętrznego. Kończy się sporządzeniem protokołu. Kontrola odbywa się bez zakłóceń standardowej pracy obiektu, wykonywana jest przez ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia.

Ewentualne uszkodzenia są klasyfikowane w trzech kategoriach:

 • poziom zielony – kluczowe parametry są w normie;
 • poziom żółty – niezbędna jest wymiana poszczególnych elementów konstrukcji;
 • poziom czerwony – regał natychmiast musi zostać wyłączony z użytku.

Protokół z przeglądu regałów magazynowych obejmuje opis i zalecenia co do wymiany elementów konstrukcyjnych oraz sugestie co do wprowadzenia konkretnych zmian, w celu usprawnienia pracy magazynu.

Przeglądy Regałów - Rodzaje, Przebieg, Cele I Korzyści zdjęcie nr 4

Co obejmuje przegląd techniczny regałów?

W ramach okresowych przeglądów technicznych regałów wykonywane są:

 • sprawdzenie stanu wyposażenia magazynowego,
 • weryfikacja stanu palet, półek,
 • sprawdzenie zgodności konstrukcji poziomów instalacji,
 • porównanie specyfikacji regałów z użytkowanymi wózkami widłowymi,
 • kontrola ochron słupów regałów,
 • weryfikacja informacji z tabliczek znamionowych oraz ich umiejscowienie,
 • kontrola czystości i ogólnego porządku w korytarzach roboczych magazynu,
 • sprawdzenie stanu podłoża magazynowego,
 • weryfikacja limitów, tolerancji i deformacji regałów magazynowych.

Należy pamiętać, że przegląd techniczny regałów magazynowych to nie tylko formalność. W ten sposób dbasz o bezpieczeństwo środowiska pracy. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez doświadczoną osobę z odpowiednimi uprawnieniami, bez pominięcia ważnych szczegółów.

Przeglądy regałów magazynowych dotyczą:

 • regałów wspornikowych,
 • regałów półkowych,
 • regałów paletowych,
 • antresoli i pomostów.

 

Przeglądy Regałów - Rodzaje, Przebieg, Cele I Korzyści zdjęcie nr 5

Jak wygląda inspekcja regałów magazynowych?

Eksperci wykonujący przeglądy regałów wysokiego składowania działają według wcześniej ustalonego planu. Dzięki temu mogą zwrócić uwagę na najistotniejsze szczegóły, nie pomijając przy tym ważnych kwestii. Sprawdzane są:

 • ogólny stan instalacji,
 • poszczególne części regałów magazynowych,
 • stabilność konstrukcji i występowanie zabezpieczeń,
 • efektywność połączenia stopy z podłożem oraz belek nośnych ze słupami,
 • sprawdzenie występowania odchylenia słupów od pionu,
 • kontrola trawersów,
 • sprawdzenie występowania pęknięć w połączeniach spoin.

Kontroli podlega również dokumentacja i oznakowanie regałów magazynowych. Przeprowadzana jest kontrola poprawnego montażu konstrukcji. Efektem jest raport uwzględniający wszelkie nieprawidłowości, a także konieczne do wprowadzenia zmiany. Na tej podstawie należy przeprowadzić niezwłocznie prace serwisowe.

 

Przeglądy Regałów - Rodzaje, Przebieg, Cele I Korzyści zdjęcie nr 6

Jak często należy wykonywać przeglądy regałów magazynowych?

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom oraz składowanego asortymentowi, należy dbać o jakość konstrukcji regałowych. W tym celu niezbędne jest pilnowanie terminów przeprowadzania przeglądów regałów magazynowych.

Przeglądy ekspercie regałów magazynowych należy wykonywać minimum co 12 miesięcy. Na tym jednak nie powinna kończyć się kontrola wyposażenia. Niezbędne są również:

 • codzienne przeglądy okresowe regałów – realizowane przez wyznaczonego pracownika, który po zakończonym dniu pracy dokonuje oględzin regałów, aby wykryć ewentualne uszczerbki oraz wytypować palety, które powinny zostać usunięte z obiegu. Kontrola ma charakter wzrokowy;
 • cotygodniowy przegląd regałów – wytypowana do dbania o bezpieczeństwo w magazynie osobo dokonuje kontroli wzrokowej całych regałów, od posadzki aż po najwyższe części. Usterki powinny zostać zapisane i sklasyfikowane do konkretnych grup ryzyka;
 • comiesięczny przegląd regałów – osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie wzrokowo kontroluje regały, a ponadto rozładowuje kontrolnie kilka półek, aby sprawdzić elementy konstrukcji zasłonięte przez towary. Wykryte ubytki powinny zostać zapisane. Należy sprawdzić, czy wcześniej wykryte usterki zostały usunięte.

Przeglądy regałów magazynowych – przepisy

Obowiązkiem każdego właściciela magazynu jest weryfikowanie poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Miejsce pracy powinno być czyste. Zasady te wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższą podstawę prawą doprecyzowuje Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Dodatkowo zgodnie z normą PN-EN 15635, niezbędne jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w magazynie oraz przeprowadzającej codzienną, cotygodniową oraz comiesięczną wzrokową kontrolę regałów magazynowych. Ekspercki przegląd regałów paletowych oraz pozostałego wyposażenia powinien być realizowany minimum co 12 miesięcy przez osobę niezatrudnioną przez właściciela magazynu, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Ile kosztuje przegląd okresowy regałów magazynowych?

Cena uzależniona jest od typu systemu regałowego oraz wielkości obiektu magazynowego. Standardową kwotą jest natomiast przedział od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Cele i zalety przeglądów magazynowych

Podstawową korzyścią z regularnej kontroli przeglądów magazynowych jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Daje to gwarancję zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa środowiska pracy, a także uniknięcia uszkodzeń towarów, w związku z zawaleniem się konstrukcji. Maksymalnie bezpieczne są będące pod kontrolą regały magazynowe. Przegląd pozwala wykryć ewentualne nieprawidłowości i usunąć je na czas.

Wykonując regularnie przeglądy okresowe regałów, można osiągnąć znaczne korzyści finansowe, ze względu na brak konieczności wykonywania zaawansowanych napraw, gdy konstrukcja będzie już naprawdę w opłakanym stanie. Drobne naprawy są mniej kosztowne niż wymiana całych elementów lub zakup nowego regału magazynowego.

Przegląd regałów magazynowych jest również kluczowy dla zachowania gwarancji od producenta, dlatego również z tego względu nie należy go pomijać.

Przegląd techniczny regałów magazynowych to prosty sposób na utrzymanie obiektu w bardzo dobrej kondycji oraz przedłużenie żywotności całego wyposażenia. Jest możliwe efektywne korzystanie z wszystkich sprzętów magazynowych, bez ryzyka utraty zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także uszkodzenia towarów. Profesjonalnie funkcjonujący magazyn musi mieć przeprowadzane regularne przeglądy regałów.

Przegląd techniczny regałów – podsumowanie

Konstrukcje stalowe stanowią główne wyposażenie magazynu. Muszą być jednak pod kontrolą, w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa środowiska pracy. Niezbędne są coroczne przeglądy eksperckie regałów magazynowych, kontrole codzienne, cotygodniowe oraz miesięczne.