Regał przejezdny torowy – definicja i zastosowanie

W nowoczesnych magazynach bardzo dużą popularnością cieszą się regały przejezdne. Jednym z ich rodzajów jest regał torowy. Czym się wyróżnia?
Regał Przejezdny Torowy - Definicja I Zastosowanie zdjęcie nr 3

Regał torowy – co to znaczy?

Regał torowy posiada podpory nośne wzbogacone o zespoły jezdne. Przemieszczają się po specjalnie przygotowanych torowiskach, stąd nazwa konstrukcji. Obsługa może odbywać się ręcznie lub mechanicznie.

Cechą charakterystyczną regałów przejezdnych torowych jest zwarta budowa, dlatego jednocześnie po torowisku przemieszczać może się od kilku do kilkunastu kolumn regałowych. Do profesjonalnego i skutecznego działania niezbędny jest wyłącznie jeden korytarz obsługowy. Daje to możliwość wygospodarowania dodatkowej przestrzeni do składowania towarów. Kubatura budynku wykorzystywana jest nawet w 80%.

Regał Przejezdny Torowy - Definicja I Zastosowanie zdjęcie nr 4

Regały przejezdne torowe – najpopularniejsze podziały

Regały wspornikowe przejezdne:

 • regały przejezdne podłogowe,
 • regały przejezdne torowe.

Regały wspornikowe przejezdne torowe:

 • regały wspornikowe półkowe,
 • regały wspornikowe bezpółkowe,
 • regały z podporami wspornikowymi.

Klasyfikacja ze względu na sposób ustawiania regałów wspornikowych przejezdnych torowych:

 • jednorzędowe,
 • dwurzędowe,
 • bloki regałowe.

Klasyfikacja regałów wspornikowych przejezdnych torowych ze względu na sposób obsługi:

 • regały torowe z obsługą ręczną,
 • regały przepływowe z napędem wymuszonym – obsługa przy użyciu maszyn. Dostęp do towarów jest ograniczony, ale za to przestrzeń magazynowa maksymalnie wykorzystana. Obsługa odbywa się zgodnie z zasadą FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło),
 • regały przepływowe z napędem częściowo wymuszonym – jest bezpośredni dostęp do towarów. Obsługa odbywa się zgodnie z zasadą LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło).
Regał Przejezdny Torowy - Definicja I Zastosowanie zdjęcie nr 5

Zastosowanie regałów przejezdnych torowych w magazynie

System regałów przepływowych, do jakich zaliczyć można regały przejezdne torowe, znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Efekt ten można osiągnąć poprzez minimalizację korytarzy roboczych. Właściciel zyskuje dodatkową przestrzeń do składowania.

Obsługa towarów poprzez regały specjalistyczne jest automatyczna, zgodnie z zasadą LIFO lub FIFO. W jednym tunelu można składować do kilku palet na głębokość.

Wprowadzając do magazynu regał przejezdny torowy, można obniżyć koszty zużycia energii. Mniej oświetlone mogą być strefy ładunku i rozładunku. Znacząco wpłynie to na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Regał Przejezdny Torowy - Definicja I Zastosowanie zdjęcie nr 6

Regał przejezdny torowy – zalety i wady

Zalety regałów przejezdnych torowych

 • Efektywne wykorzystanie strefy składowania.
 • Niskie koszty eksploatacji magazynu.
 • Nieograniczony dostęp do towarów przy większości typów regałów torowych.
 • Inwestycja w te konstrukcje jest o 30% niższa niż w regały statyczne przepływowe.

Wady regałów przejezdnych torowych

 • Wyższy koszt zakupu niż w przypadku regałów stałych oraz regałów wspornikowych zblokowanych.
 • Większe koszty eksploatacyjne wiążą się z utrzymaniem regałów torowych wyposażonych w napęd, ze względu na zużycie energii elektrycznej. Ponadto, do kosztów należy doliczyć regularną konserwację układu jezdnego oraz systemu sterowania.
Udostępnij wpis
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp