Malowanie oznaczeń w magazynie – na czym polega, co daje?

Malowanie linii w magazynie polega na pokryciu posadzki obiektu logistycznego stosownymi oznaczeniami. Jest to środek ostrożności minimalizujący zagrożenie w magazynie, a jednocześnie porządkujący przestrzeń.
Malowanie Oznaczeń W Magazynie - Na Czym Polega, Co Daje? zdjęcie nr 3
Spis treści

Dlaczego oznaczenia magazynowe są tak istotne?

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, powierzchnie przeznaczone do wykonywania prac magazynowych, a także ciągi komunikacyjne należy oznakować i wizualnie odróżnić od pozostałych obszarów. Wspomaga to pracę operatorów, pozwala zwrócić uwagę na szczególnie niebezpieczne miejsca, gdzie należy zachować ostrożność.

Oznakowania są stosowane we wszystkich strefach, gdzie może wystąpić jakiekolwiek ryzyko dla operatorów wózków widłowych. Oznaczyć należy również wyjścia awaryjne, obszary z występowaniem przeszkód, a także lokalizacje systemów przeciwpożarowych.

Malowanie oznaczeń poziomych w magazynie jest konieczne, ponieważ:

  • postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami – wymagane jest malowanie linii na halach. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karami lub wytoczeniem procesu;
  • zwiększasz bezpieczeństwo w obiekcie – malowanie pasów w magazynie zapobiega ryzyku w miejscu pracy. Zakaz przecinania drogi wózkom widłowym zmniejszy prawdopodobieństwo kolizji;
  • przestrzeń w magazynie jest uporządkowana – wydzielenie stref roboczych wpływa na porządek w magazynie. Odpowiednia organizacja pracy to podstawa;
  • można zoptymalizować ruch – właściwe oznakowanie przestrzeni dostarcza operatorom informacji, dokąd należy kierować się, a to wpływa na wydajność realizowanych prac.

Ciągły ruch osób oraz towarów w magazynie sprawia, że w obiekcie zwiększa się ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Wyznaczając konkretne strefy w magazynie i stosując profesjonalne oznakowania, można w skuteczny sposób zadbać o bezpieczeństwo i zapobiec wielu zagrożeniom.

 

Malowanie Oznaczeń W Magazynie - Na Czym Polega, Co Daje? zdjęcie nr 4

Rodzaje oznakowania magazynu

Posadzkę w magazynie można oznakować na wiele różnych sposobów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy wykorzystywać kształty i kolory nawiązujące do znaków drogowych. Malowanie jest przeprowadzane przy użyciu specjalnych powłok malarskich powstających na bazie żywicy, ponieważ są one odporne na zużycie i ścieranie. Wykonywane są za pomocą specjalnej maszyny znakującej lub form wyznaczających linie, w celu wydzielenia poszczególnych obszarów. Oznakowania nie mogą być śliskie.

Do wyboru są również naklejki antypoślizgowe, odporne na skrajne warunki termiczne. Są one wodoodporne, nie niszczą się pod wpływem promieni słonecznych. Umieścić je można bezpośrednio na posadzce lub schodach. Dostępne są w różnych kolorach: żółtym i czarnym. Ostrzegają przed upadkiem lub potknięciem.

 

Malowanie Oznaczeń W Magazynie - Na Czym Polega, Co Daje? zdjęcie nr 5

Malowanie pasów w magazynie – przepisy

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje przede wszystkim dyrektywa 92/58/EWG. Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia oznakowania posadzki w magazynie, w celu zagwarantowania niezbędnych środków ostrożności.

Dyrektywa zobowiązuje do wysyłania pracowników na szkolenia w zakresie zastosowania środków zapobiegawczych oraz oznakowania. Pracownicy informowani są m.in. o znaczeniu poszczególnych symboli i kolorów stosowanych w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa, w tym również tych, które znajdują się poza strefą roboczą danego pracownika. Po szkoleniu pracownik ma wiedzę do prawidłowego interpretowania znaków.

Malowanie linii w magazynie jest niezbędne w celu wyznaczenia tras przejazdu urządzeń transportu bliskiego. Należy do tego wybrać farbę o widocznej barwie, najlepiej białą lub żółtą, uwzględniając przy tym kolor posadzki.

Na szczeblu krajowym, ważne jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom maksymalnego bezpieczeństwa i konieczność wyeliminowania ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy.

 

Malowanie Oznaczeń W Magazynie - Na Czym Polega, Co Daje? zdjęcie nr 6

Malowanie linii magazynowych – podsumowanie

Dbałość o bezpieczeństwo to priorytet w każdej firmie. Malowanie linii w magazynach, a także stosowanie innego oznakowania to najskuteczniejsze rozwiązania umożliwiające operatorom oraz pracownikom wykonywanie pracy we właściwy sposób, bez niepotrzebnego zagrożenia.