Drogi transportowe w magazynie i ich rola

Wyznaczenie prawidłowej szerokości dróg transportowych w magazynie ma realny wpływ na bezpieczeństwo realizowanych w nim operacji. Po stronie właściciela obiektu spoczywa obowiązek organizacji przestrzeni zgodnej z normami oraz obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.
Drogi Transportowe W Magazynie I Ich Rola zdjęcie nr 3
Spis treści

Drogi transportowe w magazynie – definicja

Nazywane inaczej ciągami komunikacyjnymi, drogi transportowe w obiekcie magazynowym ułatwiają przemieszczanie się urządzeń transportu bliskiego oraz pracownikom. Ważne, aby zaprojektować je bezpiecznie i starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co do planowania przestrzeni magazynowej.

Prawidłowo wyznaczone drogi w magazynie mają odpowiednią szerokość oraz dostosowane do potrzeb oznakowanie. O te wszystkie aspekty musi zadbać właściciel obiektu, do czego obligują go regulacje prawne.

Drogi Transportowe W Magazynie I Ich Rola zdjęcie nr 4

Drogi transportowe a przepisy

Ogólne i podstawowe wymagania w kwestii dróg transportowych w magazynach pierwotnie określało Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Następnie zasady zostały ujednolicone w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Według aktualnie obowiązujących przepisów obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom na terenie pracy poprzez prawidłowe wytyczenie oraz oznakowanie dróg transportowych w magazynie. Musi odbyć się to zgodnie z Polskimi Normami dla ruchu urządzeń transportu bliskiego oraz pieszych.

Drogi w magazynie muszą być dostosowane do liczby użytkowników, typu i gabarytów wykorzystywanych urządzeń transportowych, a także rodzaju i wielkości przemieszczanych ładunków.

Dopełniającym obowiązujące regulacje jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczy głównie zagwarantowania łatwo dostępnych i szerokich dróg ewakuacyjnych.

Minimalne szerokości dróg transportowych określają także Polskie Normy, w tym Norma PN-M-78010:1968P: Transport wewnętrzny — Drogi i otwory drzwiowe — wytyczne projektowania.

Drogi Transportowe W Magazynie I Ich Rola zdjęcie nr 5

Jaka powinna być szerokość dróg transportowych?

Dostępne są jasne wytyczne określające szerokość drogi transportowej w każdym magazynie. Bardzo ważne jest wytyczenie odpowiednich ciągów komunikacyjnych w przypadku dróg jednokierunkowych oraz dwukierunkowych. Obydwa rozwiązania należy dostosować do wielkości powierzchni, typu przewożonych ładunków oraz bezpieczeństwa pracowników.

Do obliczenia szerokości dróg transportowych w magazynie wykorzystywane jest następujące równanie:

a — to szerokość transportowanego ładunku (wraz z szerokością pojazdu, jeśli jest on przewożony przy pomocy urządzenia transportu bliskiego);
b — to szerokość drogi transportowej w centymetrach (jej minimalna wartość to 120 cm).

Dla ruchu pieszego ciągi komunikacyjne w magazynie muszą prezentować się następująco:

 • b= a + 30 cm w przypadku ruchu jednokierunkowego;
 • b= 2a + 60 cm dla ruchu dwukierunkowego.

Jeżeli chodzi o szerokość drogi transportowej dla wózka widłowego, należy wykonać następujące obliczenia:

 • b= a + 60 cm w ruchu odbywającym się jednokierunkowo;
 • b= 2a + 90 cm w ruchu dwukierunkowym.

Jeszcze inaczej sprawa wygląda, gdy tym samym ciągiem komunikacyjnym mają poruszać się wózki widłowe oraz piesi. Uwagę należy zwrócić przede wszystkim na rodzaj stosowanego urządzenia transportowego.

W przypadku pojazdów bezsilnikowych oraz ruchu pieszego należy wykonać następujące obliczenia:

 • b= a + 90 cm dla ruchu jednokierunkowego;
 • b= 2a + 180 cm dla ruchu dwukierunkowego.

Przy pojazdach silnikowych oraz ruchu pieszych niezbędne są obliczenia:

 • b= a + 100 cm dla ruchu jednokierunkowego;
 • b= 2a + 200 cm dla ruchu dwukierunkowego.

Drogi transportowe hali produkcyjnej i magazynie – ogólne warunki

Prawidłowo funkcjonujący przepływ ładunków w magazynie gwarantuje zadowolenie klientów, którzy nie muszą długo oczekiwać na zakupione towary. Warunki panujące w obiekcie muszą być bezpieczne, a w tym pomaga oznakowanie dróg transportowych oraz przestrzeganie zasad w trakcie ich planowania.

Posadzka w magazynie musi być twarda, równa, odporna na uszkodzenia oraz wyróżniać się bardzo dobrą przyczepnością. Należy wyeliminować wszelkie progi i stopnie, a także ograniczyć pochyłość do nie więcej niż 8%.

Pod względem parametrów technicznych, ciągi komunikacyjne w magazynie muszą mieć nośność dostosowaną do wagi obsługiwanych ładunków i poruszających się po nich urządzeń transportowych. Należy zadbać także o jasne i dobrze widoczne oznaczenia poziome, w postaci pasów w białym lub żółtym kolorze. Dobrze oświetlone i rozplanowane drogi w magazynie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo realizowanych operacji.

Rozplanowanie magazynu powinno uwzględniać także wytyczenie przejść dla pieszych. Muszą znajdować się w bezpiecznych miejscach, najlepiej na prostym odcinku drogi, a ponadto należy zadbać o ich właściwe oznakowanie znakami pionowymi oraz poziomymi, analogicznie do zasad ruchu drogowego.

Ciągi komunikacyjne w magazynie a ograniczenia prędkości

Pracodawca ma obowiązek ustalić maksymalną prędkość pojazdów poruszających się wewnątrz magazynu. Najczęściej przyjmowanymi wartościami są:

 • 18 km/h na prostych odcinkach;
 • 12 km/h w pobliżu budynków i hal produkcyjnych;
 • 6 km/h w halach i magazynach;
 • 3 km/h w przypadku ruchu łączonego pojazdy oraz pieszych, a także w miejscach o ograniczonej widoczności.

Istotne jest, aby operatorzy urządzeń transportu bliskiego zawsze dostosowywali prędkość do aktualnie panujących w magazynie warunków.

 

Drogi Transportowe W Magazynie I Ich Rola zdjęcie nr 6

Magazynowe ciągi komunikacyjne – BHP, przepisy, oznakowania

Znając przepisy dotyczące wytyczania dróg transportowych w magazynie, można rozplanować przestrzeń w obiekcie w sposób bezpieczny i funkcjonalny. Prawidłowe oznakowanie dróg w zakładzie pracy zmniejsza ilość wypadów, a także znacząco usprawnia transport wewnętrzny, kompletowanie i pobieranie towarów z regałów magazynowych.