Układy technologiczne magazynów – wszystko co musisz wiedzieć

Dużym wyzwaniem jest zaplanowanie, jak będzie wyglądało wyposażenie magazynu. Trzeba zadbać o zakup odpowiednich regałów magazynowych, a także urządzeń zajmujących się sprawnym przyjmowaniem, składowaniem i wydawaniem produktów. Konieczne jest także ustalenie, jaki układ magazynu będzie najoptymalniejszy dla prowadzonej działalności.
Układy Technologiczne Magazynów - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 4
Spis treści

Układ technologiczny magazynu – definicja

Układ magazynu to nic innego jak jego podział na strefy, w których realizowane są określone procesy logistyczne. W każdym obiekcie, zajmującym się obsługą towarów, mogą działać 3 newralgiczne strefy do realizacji zadań:

 1. Strefa przyjęć – towar jest tu odbierany, rozładowywany z samochodów dostawczych.
 2. Strefa magazynu – obszar składowania, w którym towary oczekują na wysyłkę do klienta lub pobranie do produkcji.
 3. Strefa wydań – miejsce przygotowywania towarów do dalszej drogi, czyli transportu przez określone pojazdy.

Choć mogłoby się wydawać, że układ technologiczny magazynów jest łatwy do zastosowania, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja. Trzeba wybrać taki układ, który zapewni efektywne wykorzystanie stanowisk przeładunkowych i bezpieczny przepływ towarów.

Wybierając optymalne układy techniczne magazynu, można cieszyć się z prowadzenia wydajnej działalności gospodarczej. Najlepsze efekty uzyskuje się, stawiając na automatyzację.

Układy Technologiczne Magazynów - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 5

Reorganizacja magazynu – na jakie aspekty należy zwrócić uwagę, tworząc strefy w magazynie?

Tworząc układ magazynu, należy wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na wielkość i układ działki, na której realizowana jest inwestycja. Istotna jest wielkość obiektu, a także jego docelowa pojemność. Nie należy zapominać o wstępnym oszacowaniu ilości jednostek, którymi będzie się zarządzało w przestrzeni logistycznej.

Znaczenie dla wybrania układu magazynu ma także skala prowadzonej działalności. Im większa, tym baczniejszą uwagę należy przyłożyć do rozdzielenia kanałów przyjmowania i odbierania towarów.

 

Układy Technologiczne Magazynów - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 6

Układy technologiczne magazynu – rodzaje

Układy technologiczne magazynów różnią się rozmieszczeniem stref przyjęć, składowania i wydania towarów. Pod uwagę należy wziąć trzy najpopularniejsze: przelotowy, kątowy, workowy.

Układ przelotowy magazynu

Standardowe i klasyczne rozwiązanie, które można zastosować w bardzo prosty sposób. Magazyn staje się korytarzem przelotowym. Z jednej strony budynku znajduje się strefa przyjęć, która prowadzi bezpośrednio do strefy składowania, a z niej już jest prosta droga do strefy wydań.

Przelotowy układ magazynu charakteryzuje się wyraźnym podziałem stref, obniża to ryzyka chaosu, a także błędów w dystrybucji towarów. Wśród podstawowych zalet tego układu wymienić można:

 • logiczny, uporządkowany układ,
 • niwelacja pomyłek w dystrybucji towarów praktycznie do zera,
 • szybki przepływ ładunków,
 • możliwość stworzenia odrębnych placów manewrowych dla ciężarówek przywożących i odbierających towary.

Przelotowy układ technologiczny magazynu ma również wady:

 • długa droga, jaką pokonuje towar od strefy przyjęć do strefy wydań,
 • problem z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni magazynowej,
 • nie ma możliwości łatwego relokowania pracowników pomiędzy strefami,
 • dookoła magazynu musi być bardzo duża przestrzeń, umożliwiająca stworzenie dwóch placów manewrowych.

Układ workowy magazynu

Strefy przyjęć i wydania towarów znajdują się bezpośrednio obok siebie lub są ze sobą połączone. Taka forma organizacji wiąże się z wieloma zaletami:

 • optymalizacja drogi pokonywanej przez ładunek,
 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich,
 • efektywne wykorzystanie działki. Można wykorzystać ją do składowania towarów lub powiększenia placu manewrowego.

Workowy układ technologiczny magazynu ma również pewne wady:

 • duże ryzyko pomieszania przyjmowanych i wydawanych towarów,
 • krzyżowanie dróg transportowych pojazdów,
 • problem ze sprawnym zarządzaniem pracownikami działającymi w różnych strefach.

Układ kątowy magazynu

Funkcjonuje podobnie jak układ magazynu przelotowy. Również rozdzielone są strefy przyjęć i wydania towarów, ale znajdują się na przylegających bokach magazynu.

Kątowy układ magazynu wprowadza podobne udogodnienia co przelotowe układy w magazynie, ale nie ma konieczności rozdzielania placów manewrowych, a także ogranicza ilość potrzebnego miejsca wokół obiektu. Największą bolączką, z jaką może borykać się kątowy układ technologiczny magazynu, jest nieefektywność w realizowanych procesach, jak i wykorzystaniu dostępnej przestrzeni.

 

 

Układy Technologiczne Magazynów - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 7

Układy technologiczne w magazynie – podsumowanie

 • Wymień układy technologiczne magazynów: kątowy, przelotowy i workowy układ magazynu.
 • Tematem na osobny artykuł jest układ rzędowy w magazynie, zakładający rozmieszczanie towarów równolegle w rzędach regałowych.
 • Układ magazynu workowy zapewnia elastyczne wykorzystanie przestrzeni, zasobów ludzkich, sprzętu i stanowisk. Układ workowy w magazynie obniża koszty prowadzonej działalności.
 • Przelotowy i kątowy układ są do siebie bardzo podobne. Różnicą jest rozmieszczenie stref przyjęć i wydania towarów. W przypadku układu przelotowego znajdują się w przeciwległych kątach magazynu, a w układzie kątowym na jego przylegających bokach.

 

 

Układy Technologiczne Magazynów - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 8