Oznaczenie regałów magazynowych – co musisz wiedzieć?

Poprawnie wykonane oznakowanie regałów gwarantuje bezpieczne składowanie towarów, jak i profesjonalne zarządzanie magazynem. Ograniczone jest ryzyko wystąpienia wypadków, ponieważ pracownicy znają ryzyko związane z poruszaniem się wokół konkretnych konstrukcji.
Oznaczenie Regałów Magazynowych - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 3
Spis treści

Dlaczego prawidłowe oznaczenie regałów magazynowych ma tak duże znaczenie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami BHP, oznaczenia regałów mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników w magazynie, zapewnia im to lepsze warunki pracy, a ponadto mogą wykonywać szybciej powierzone im obowiązki. Informacja to klucz do zwiększenia wydajności w każdym obiekcie logistycznym.

Warto podkreślić, że nie istnieje jeden, spójny sposób oznaczenia regałów w magazynie, za wyjątkiem prawnie regulowanych oznaczeń BHP dotyczących m.in. ostrzegania przed substancjami niebezpiecznymi. Każdy zakład może przyjąć dedykowany do swoich potrzeb system znakowania. Ważne jest, aby tego aspektu działalności nie pomijać, ze względu na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracowników.

Zgodność z przepisami

W polskim prawie znajdują się zapisy nakazujące właścicielom magazynów umieszczanie na regałach informacji co do ich nośności, a także składowanych towarów. Istotne, aby zostały przedstawione w sposób czytelny, a umieścić je należy w widocznym miejscu. Pracownicy muszą mieć do nich bardzo łatwy dostęp, w celu prawidłowego wykonywania powierzonych im obowiązków.

Odpowiedni poziom bezpieczeństwa

Informacje wskazujące na dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych sprawiają, że pracownicy popełniają mniej błędów, prawidłowo rozmieszczają towary, z zachowaniem stosownej ostrożności zachowują się na wybranych obszarach. Pozwala to uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby zakończyć się wypadkiem.

Zwiększenie wydajności pracy

Przemyślane, właściwe oznakowanie regałów magazynowych umożliwia szybkie znalezienie towarów, a także łatwe ich rozlokowanie na półkach. W przypadku wystąpienia błędów szybko można je naprawić, wprowadzając do systemu korektę.

Oznakowanie nośności regałów magazynowych, jak i umieszczenie innych istotnych informacji na tablicach znamionowych pozwala zwiększyć efektywność pracy na każdym etapie procesu magazynowego.

Oznaczenie Regałów Magazynowych - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 4

Oznakowanie regałów magazynowych – wymagania

Oznaczenia regałów magazynowych należy przeprowadzić w sposób czytelny, łatwy do zrozumienia i widoczny dla każdego pracownika. Każdy pracownik magazynu powinien przejść szkolenie, dzięki któremu nie będzie miał problemów z odczytaniem informacji znajdujących się na tablicach znamionowych. Pozwoli mu to sprawnie wykonywać obowiązki.

Oznakowanie miejsc składowania w magazynie należy przygotować w sposób:

 • logiczny, przejrzysty, czytelny,
 • jednoznaczny,
 • hierarchiczny,
 • odporny na niekorzystne czynniki.
Oznaczenie Regałów Magazynowych - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 5

Znaki i oznaczenia stosowane w magazynie

Oznaczenia regałów wysokiego składowania oraz innych konstrukcji znajdujących się w magazynie można wykonać przy użyciu różnych środków. Do dyspozycji są:

 • etykiety magnetyczne,
 • etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym lub kod QR m.in. naklejka – dopuszczalne obciążenie regału,
 • szyldy regałowe i alejkowe,
 • tabliczki wkręcane.

System oznakowania regałów magazynowych może obejmować różne kody literowe, cyfrowe lub kolorystyczne. Pozwala to na skuteczne ustalenie położenia towarów w magazynie, jak i oznaczenie nośności regałów. Najpopularniejsze jest znakowanie metodą hierarchiczną, czyli od największej do najmniejszej jednostki.

Jak obliczyć dopuszczalne obciążenie regałów?

Aby poznać dopuszczalne obciążenie regału, a także nośność półek magazynowych, warto przede wszystkim zajrzeć do dokumentacji technicznej załączonej przez producenta konstrukcji.

Jeżeli z różnych względów jest to niemożliwe, obciążenie regałów powinien wyznaczyć konstruktor z odpowiednimi uprawnieniami oraz wiedzą. Określi zgodnie z przepisami nośność regałów, a dzięki temu można będzie je użytkować w prawidłowy, bezpieczny sposób.

Oznaczenie Regałów Magazynowych - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 6

Oznaczenie regałów magazynowych – podsumowanie

Podczas znakowania regałów magazynowych, warto pamiętać, aby na tablicach znamionowych znalazły się przede wszystkim następujące informacje:

 • nośność półki regału,
 • dopuszczalne obciążenie całej konstrukcji,
 • rodzaj składowanych towarów.

Dobrze zaprojektowany system oznakowania regałów magazynów sprawia, że praca w magazynie jest bezpieczna, wydajna i dobrze zorganizowana.

Oznaczenie Regałów Magazynowych - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 7