Podział magazynu na strefy — jakie są sekcje w magazynie?

Podział magazynu na strefy jest niezbędny, w celu zwiększenia jego wydajności. Każda strefa spełnia inną funkcję, ale wspólnym celem jest usprawnienie przepływu materiałów i produktów wewnątrz obiektu.
Podział Magazynu Na Strefy — Jakie Są Sekcje W Magazynie? zdjęcie nr 3

Podstawowe strefy magazynowe

Projekt magazynu powinien realizować indywidualne potrzeby klienta, ale niektóre strefy muszą występować w każdym obiekcie zajmującym się obsługą towarów.

Strefa ramp przeładunkowych

Jest to miejsce w magazynie oraz centrum przeładunkowym, gdzie wjeżdżają i wyjeżdżają ciężarówki oraz inne pojazdy transportowe. Strefa ta ma znaczenie logistyczne, ponieważ od jej wydajności zależy, czy uda się uniknąć wąskiego gardła. Stanowi więc bardzo istotny element planowania układu magazynu.

Jeżeli chodzi o ilość doków przeładunkowych optymalnych dla magazynu, należy to określić na podstawie planowanego przepływu materiałów, a także wolumenu dostaw. Aktualnie można skorzystać z wielu nowoczesnych rozwiązań w strefie ramp przeładunkowych. Jednym z nich jest cyfryzacja i korzystanie z oprogramowania koordynującego ruch pojazdów na placu manewrowym, rampach, i parkingach.

Strefa przyjęć w magazynie

Jest to miejsce wejścia produktu do magazynu. Wykonywane są tu czynności związane z rozładunkiem samochodów ciężarowych, kontrolą jakości i rejestracją przyjmowanego asortymentu. Operacje należy przeprowadzać w przestrzeniach bez regałów magazynowych, czyli na polu odkładczym. Znajduje się ono naprzeciwko ramp przeładunkowych. Miejsce to powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, aby usprawniało proces przyjmowania i kontroli towarów trafiających do magazynu.

Optymalizacja załadunku i rozładunku towarów z ciężarówek jest możliwa poprzez zrobotyzowany system podnoszący wydajność oraz bezpieczeństwo przyjmowania i wysyłania towarów. Można zdecydować się na wdrożenie systemu ATLS.

Aby usprawnić rejestrację towarów w magazynie i bezpiecznie odnotować na ich temat wszystkie informacje, warto wprowadzić do magazynu system zarządzania WMS. Usprawnia strefę przyjęć, ponieważ umożliwia kierowanie wykonywanymi czynnościami i operacjami w obiekcie. Do dyspozycji są różne funkcje: rejestracja nowych towarów, etykietowanie, zarządzanie lokalizacją.

Podział Magazynu Na Strefy — Jakie Są Sekcje W Magazynie? zdjęcie nr 4

Strefa składowania w magazynie

Najważniejsza strefa każdego magazynu. To tutaj składowane są ładunki, które przeszły kontrolę jakości i zostały przyjęte do obiektu. Zadaniem tej strefy magazynu jest szybki i wydajny dostęp do produktów, optymalizacja powierzchni, a także minimalizacja czasu i wysiłku potrzebnych do zlokalizowania towaru, w celu jego przetransportowania.

Jest wiele sposobów magazynowania towarów – układanie ich w stosy bezpośrednio na ziemi, a także stosowanie zaawansowanych systemów składowania. Najbardziej powszechnymi rozwiązaniami są regały magazynowe, ponieważ pozwalają maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń w magazynie, a ponadto zwiększają wydajność wykonywanych operacji.

Wybór odpowiedniego systemu składowania jest uzależniony od charakterystyki produktu, jego wymiarów, wskaźników rotacji, a także indywidualnych wymagań firmy. Zdecydować można się m.in. na regały paletowe, regały do kompletacji, regały na ruchomych podstawach, systemy składowania akumulacyjnego. Można także wdrożyć składowanie w ramach magazynu automatycznego.

Aby ułatwić i przyspieszyć składowanie w magazynie, warto zastosować etykietowanie i system kodowania dla każdej lokalizacji w magazynie. Ułatwi to identyfikację produktów i pobieranie ich w momencie kompletowania zamówienia.

Strefa kompletacji w magazynie

Jest to obszar w magazynie, w którym pobierane są produkty potrzebne do przygotowywania złożonych przez klientów zamówień. Strefa kompletacji może być zintegrowana ze strefą składowania. Można stworzyć ją w różnych miejscach magazynu, w zależności czy obsługuje on zamówienia automatycznie, czy półautomatycznie.

Przed zaprojektowaniem strefy kompletacji należy przeanalizować charakterystykę zamówień, rozmiar jednostek ładunkowych, ich wagę, odległość pomiędzy poszczególnymi strefami, a także lokalizację ładunków. Zamówienia można przygotowywać w różny sposób: towar do człowieka, człowiek do towaru.

Aby usprawnić te strefy w magazynie, warto wzbogacić je o systemy pick-by-light, kompletację głosową oraz terminale radiowe. Z pomocą urządzeń pomocniczych otrzymywane są polecenia wysyłane przez system WMS, w celu przygotowania zamówienia.

Podział Magazynu Na Strefy — Jakie Są Sekcje W Magazynie? zdjęcie nr 5

Strefa wysyłek w magazynie

Zamówione produkty są tu pakowane i wysyłane do miejsca docelowego. Zwykle strefa znajduje się w pobliżu wyjścia z magazynu, ale jej lokalizacja jest uzależniona od wielu czynników: liczby wysyłek i dziennych tras kompletacji, harmonogramu pracy, położenia magazynu.

W większości przypadków strefy funkcjonalne magazynu takie, jak wysyłki i przyjęcia stanowią jeden obszar wraz z rampami przeładunkowymi. Operacje przyjmowania i wydawania towarów wykonywane są na zmianę o ustalonych porach. Rozdzielenie tych stref występuje przede wszystkim w obiektach logistycznych o wysokim wskaźniku przepływów. Ma to na celu usprawnienie operacji logistycznych i uniknięcie zakłóceń w pracy w magazynie.

Wydajność strefy wysyłek można zwiększyć inwestując w system zarządzania WMS, który przetwarza dane, a następnie wspomaga w realizacji typowych zadań.

Strefa buforowa w magazynie

Jest to miejsce, gdzie tymczasowo można składować towary oczekujące na dalsze przetwarzanie. Obszar ten pozwala na elastyczne zarządzanie przepływem towarów, minimalizuje ryzyko opóźnień, a także zastojów w pracy magazynu. Decydując się na wprowadzenie tej strefy do magazynu, można lepiej zarządzać przestrzenią i dostosować ją do własnych potrzeb.

Podział Magazynu Na Strefy — Jakie Są Sekcje W Magazynie? zdjęcie nr 6

Strefy w magazynie — podsumowanie

Podział magazynu na strefy jest niezbędny, w celu zwiększenia jego wydajności. Każda strefa spełnia inną funkcję, ale wspólnym celem jest usprawnienie przepływu materiałów i produktów wewnątrz obiektu. Podział na strefy to również niezawodny sposób na optymalizację przestrzeni i maksymalne jej wykorzystanie. 

Udostępnij wpis
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp