Regał przepływowy – definicja, zastosowanie, zalety

Regały przepływowe są wykorzystywane do składowania ładunków w magazynach, fabrykach oraz innych tego typu obiektach. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie niezbędna jest ścisła kontrola rotacji towarów, przede wszystkim o krótkim terminie przydatności.
Regał Push Back - Czym Jest I Gdzie Się Go Stosuje? zdjęcie nr 3
Spis treści

Regały przepływowe – definicja

Regał przepływowy to stalowa konstrukcja wykorzystywana do składowania jednostek towarowych, przede wszystkim europalet. System jest wzbogacony o rolotoki nachylone pod niewielkim kątem. Rolki umożliwiają szybki transport towarów z jednego końca regału na drugi, bez ingerencji człowieka. Towar, przy użyciu sił grawitacji, zjeżdża po rolkach w dół regału i jest odbierany przez pracownika na przeciwległym końcu.

Regały przepływowe zapewniają duży współczynnik wykorzystania przestrzeni magazynowej. Znacznie upraszczają proces składowania towarów o ograniczonym terminie przydatności.

Regały przepływowe – rodzaje

Regały przepływowe grawitacyjne wyróżniają się akumulacyjnym systemem składowania. Przystosowane są do obsługi dużej liczby ładunków wyróżniających się tą samą referencją. Dostępnych jest kilka rodzajów do wyboru.

Regały rolkowe z obsługą typu FIFO

Do obsługi wymagane są dwa korytarze robocze z przeciwległych stron instalacji. Na jednym końcu palety są odkładane do odpowiedniego kanału, na drugim możliwy jest ich pobór. Obydwie operacje mogą odbywać się jednocześnie, bez wzajemnego zakłócania, co znacząco ułatwia procesy logistyczne i przyspiesza ich realizację.

Obsługa odbywa się zgodnie z metodą FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Konstrukcje znajdują zastosowanie przede wszystkim w obiektach obsługujących produkty o krótkim terminie przydatności oraz wysokiej rotacji.

Regały typu push back

Palety są odkładane i składowane z tej samej strony regału. Oszczędza to miejsce w magazynie. Regały typu cart push back sprawdzają się w obiektach o średniej rotacji, a obsługa odbywa się zgodnie z zasadą LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło).

Inwestycja w regały push back zwraca się bardzo szybko, ze względu na możliwość przechowywania do 6 palet na głębokość.

Regały przepływowe z napędem wymuszonym

Obsługa odbywa się wyłącznie z udziałem maszyn, bez bezpośredniego dostępu do składowanych towarów. Regały paletowe przepływowe w tej wersji pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Zarządzanie odbywa się zgodnie z zasadą FIFO.

Regały przepływowe z napędem częściowo wymuszonym

Konstrukcje dedykowane dla właścicieli, dla których bezpośredni dostęp do towarów jest bardzo ważny. Obsługa odbywa się zgodnie z zasadą LIFO.

Regał Push Back - Czym Jest I Gdzie Się Go Stosuje? zdjęcie nr 4

Regały paletowy przepływowy – zastosowanie

Konstrukcje przepływowe znajdują zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu i dystrybucji. Pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni użytkowej, a także usprawniają manipulowanie zapasami zgodnie z LIFO lub FIFO. Rotacja towarów jest płynna i bezbłędna.

Regały przepływowe zastosować można w:

 • obiektach magazynujących dużą ilość produktów o wysokim współczynniku rotacji. W szczególności polecane są do obsługi tej samej jednostki asortymentowej;
 • magazynach obsługujących towary nietrwałe, o krótkim terminie ważności. Sprawdzają się przede wszystkim w sektorze spożywczym i farmaceutycznym;
 • magazynach pośrednich, między strefami roboczymi. Łączą strefę produkcji ze strefą wysyłek;
 • magazynach buforowych m.in. do przygotowywania zamówień;
 • magazynach z kontrolowaną temperaturą m.in. w chłodniach i mroźniach, w celu ograniczenia zużycia energii.
 •  
Regał Push Back - Czym Jest I Gdzie Się Go Stosuje? zdjęcie nr 5

Zalety regałów przepływowych

 • Maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej.
 • Skuteczna rotacja towarów zgodna z metodą FIFO.
 • Oszczędność czasu w zakresie obsługi ładunków.
 • Rozdzielenie korytarzy do pobierania i odkładania jednostek ładunkowych, co zwiększa bezpieczeństwo i niweluje ryzyko popełnienia błędów.
 • Możliwość magazynowania różnorodnych towarów.
 • Ograniczenie zużycia energii, co ma szczególne znaczenie w chłodniach oraz mroźniach.

Regały przepływowe w logistyce magazynowej

Ze względu na dostępność różnych rodzajów regałów przepływowych, przed zdecydowaniem się na konkretne rozwiązanie, warto przeanalizować parametry logistyki magazynowej, w celu skorzystania z optymalnego systemu.

 

Regał Push Back - Czym Jest I Gdzie Się Go Stosuje? zdjęcie nr 6