Składowanie blokowe – magazyn bez regałów?

W magazynie zastosować można różne systemy składowania. Jeden omawiamy w tym artykule, czyli model blokowy. Na czym polega? Jakie ma zalety i wady?
Składowanie Blokowe – Magazyn Bez Regałów? zdjęcie nr 3
Spis treści

Składowanie blokowe – definicja

O składowaniu blokowym mówi się, że jest najprostszym modelem stosowanym w magazynach. Polega na układaniu jednej jednostki ładunkowej na drugiej bezpośrednio na posadzce, co pozwala stworzyć tzw. stos. W magazynie nie ma więc potrzeby inwestowania w regały.

Wady i zalety składowania blokowego

Jak każdy system znajdujący zastosowanie w magazynie, również składowanie blokowe wady i zalety posiada. Warto z nimi zapoznać się, zanim wprowadzisz ten model do swojego obiektu. Dzięki temu zwrócisz uwagę również na pewne niedogodności.

Składowanie Blokowe – Magazyn Bez Regałów? zdjęcie nr 4

Zalety składowania blokowego

  • Mniejsze koszty magazynowania – nie ma konieczności zakupu regałów magazynowych, dlatego inwestycja w wyposażenie odchodzi od podstawowych kosztów związanych z prowadzeniem działalności na samym początku.
  • Możliwość skutecznego zagospodarowania przestrzeni. Znacznie korzystniejsze efekty są osiągane niż w przypadku układania pojedynczo palet na posadzce.
  • Z łatwością można zarządzać przestrzenią magazynową poprzez zmianę ułożenia ładunków, bez konieczności czasochłonnego demontażu i ponownego montażu regałów magazynowych.
  • Składowanie blokowe można zaplanować zgodnie z aktualnymi potrzebami, dopasować lokalizacje towarów do wymagań np. związanych z kompletowaniem czy wydawaniem zamówień.
Składowanie Blokowe – Magazyn Bez Regałów? zdjęcie nr 5

Wady składowania blokowego

  • Zwiększone ryzyko wypadków – w związku ze składowaniem towarów jeden na drugim, występuje bardzo duże ryzyko przypadkowego ześlizgnięcia się przedmiotów ze stosu. Towarów nic nie ogranicza, nie ma zabezpieczeń popularnych dla regałów magazynowych.
  • Zwiększone ryzyko uszkodzenia towarów – składowane w stosach przedmioty mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli nie zostaną zastosowane odpowiednie procedury bezpieczeństwa.
  • Ograniczona wysokość składowania – stosów nie można budować w nieskończoność pod względem wysokości. Zbyt wysoka wieże może być niestabilna, a najniżej ułożone przedmioty ulec uszkodzeniu, gdy ciężar będzie za duży.
Składowanie Blokowe – Magazyn Bez Regałów? zdjęcie nr 6

Kiedy warto zdecydować się na składowanie blokowe w magazynie?

Przedstawione powyżej wady i zalety składowania blokowego jasno pokazują, że system ma mnóstwo korzyści, ale również pewne ograniczenia. Z tego powodu, warto bardzo dokładnie przeanalizować, czy na pewno sprawdzi się w magazynie, jaki prowadzisz. Trzeba wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • czy dysponujesz odpowiednią powierzchnią magazynową do zaplanowania składowania blokowego? Przy obsłudze dużej ilości towarów i niewielkiej ilości miejsca, najczęstszym wyborem jest składowanie na wysokość. Omawiany model można wykorzystać natomiast w dużych magazynach, w których obsługiwana jest ograniczona ilość towarów;
  • inwestycja w regały magazynowe jest zupełnie nieuzasadniona, gdy do obsługi są towary wytrzymałe, o regularnych kształtach, które znajdują się w stabilnych skrzyniach lub na paletach;
  • składowanie blokowe można zaplanować jedynie wtedy, gdy towary są przystosowane do układania w stosy.

Bardzo często przedsiębiorcy decydują się na ten model składowania, aby zaoszczędzić. Jest to dla nich wygodna opcja, aby nie przeznaczyć większości budżetu na zakup regałów magazynowych.

Ograniczeniem w przypadku składowania blokowego jest wytrzymałość towarów. Nie jest to opcja dla przedmiotów delikatnych. Inaczej sprawa wygląda w przypadku towarów pakowanych w skrzynki, które można ustawiać jedna na drugiej.

Składowanie Blokowe – Magazyn Bez Regałów? zdjęcie nr 7

Popularność składowania blokowego

W wielu obiektach składowanie blokowe wiąże się z licznymi korzyściami, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca weźmie pod uwagę zagrożenia związane z układaniem towarów stosy. Ryzyko wypadków jest spore, trzeba również pamiętać, że nie jest to rozwiązanie elastyczne i sprawdza się w przypadku jednolitego asortymentu.

Dostosowując ten metod składowania do własnych potrzeb, można wyciągnąć z niego maksimum korzyści.