Doki przeładunkowe w magazynie

Już na etapie projektowania obiektu magazynowego należy pomyśleć o dokach przeładunkowych. Stanowią one ważny punkt dostępowy do magazynu. Wybór rozwiązania jest uzależniony od dostępnej przestrzeni, ruchu oraz dystrybuowanych przedmiotów.
Doki Przeładunkowe W Magazynie zdjęcie nr 3
Spis treści

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę projektując dok magazynowy

Podstawą jest określenie, czy w magazynie będzie obowiązywała zasada just in time. Jeżeli tak, rozmieszczenie doków ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania magazynu. Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz wszystkich stref, jakie będą obsługiwały doki. Trzeba wziąć pod uwagę częstotliwość dostaw, obszar do zagospodarowania, a także ilość miejsca na dokowanie ciężarówek.

Innym istotnym czynnikiem jest, czy będą obsługiwać samochody ciężarowe o dużej pojemności. Zgodnie z aktualnym trendem, w logistyce wykorzystywane są przede wszystkim długie i szerokie pojazdy o dużej pojemności. Należy to uwzględnić, aby wygospodarować odpowiednią ilość miejsca do manewrowania i postoju dużych pojazdów.

Bardzo ważne są również spadki terenu. Nachylenie strefy doków powinno być mniejsze, ponieważ gwarantuje to niwelację błędów oraz wypadków. Jeżeli magazyn ma obsługiwać bardzo duże pojazdy, być może konieczne będzie również zastosowanie urządzeń takich, jak regulatory hydrauliczne czy podnośniki w posadzce.

To, jak zostaną rozmieszczone doki załadowcze, jest uzależnione nie tylko od kwestii technicznych, ale również estetycznych i organizacyjnych. Planując magazyn, wielu właścicieli dąży do oddzielenia doków od stref wejściowych i wyjściowych budynków biurowych. Najlepiej jest rozplanować je przy bocznej ulicy budynku, ale to układ obiektu określa, czy w ogóle będzie to możliwe.

Wpływ na dok rozładunkowy i jego ulokowanie mają również czynniki produkcyjne. Efektowność realizowanych procesów można zwiększyć, łącząc w jednym doku przyjmowanie i wysyłanie zamówień. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć wykorzystywanie urządzeń przeładunkowych, a także personelu. Jeżeli wielkość przepływu towarów jest na satysfakcjonującym poziomie, można oczywiście zaplanować osobno dok załadunkowy i rozładunkowy.

Zawsze należy również pamiętać o przyszłych planach co do rozbudowy magazynu. Trzeba upewnić się, czy dobudowywana powierzchnia będzie stanowiła logiczną całość w obecnym obiektem.

Doki Przeładunkowe W Magazynie zdjęcie nr 4

Liczba potrzebnych wjazdów do magazynu

Magazyny przeładunkowe mogą mieć różną ilość wjazdów, w zależności od przepływu materiałów, wielkości dostaw, czasu potrzebnego do rozładunku i przetransportowania towarów w inne miejsce, a także ilości urządzeń przeładunkowych znajdujących się w dokach.

Aby zaplanować poprawną ilość wjazdów do magazynu, należy:

  • stworzyć projekt, z którego modyfikacją nie będzie problemów w przyszłości,
  • uwzględnić miejsce, w którym odkładane będą odrzucone pojemniki lub kontenery. Istotne jest, aby obszar znajdował się na zewnątrz którejś z bram. Najlepiej jest wykorzystać do tego celu jeden z ukrytych szybów,
  • dobrać liczbę stanowisk na samochody ciężarowe do maksymalnej liczby pojazdów, które mogą jednocześnie wykonywać załadunek i wyładunek w magazynie.
Doki Przeładunkowe W Magazynie zdjęcie nr 5

Asfalt i masa

Magazyn przeładunkowy w pełni musi zadbać o drogi dojazdowe i dostosować je do ciężarówek. Jeżeli planowana jest nawierzchnia asfaltowa, w strefie przylegającej do doków przeładunkowych, należy ułożyć betonowe pasy. Jest to konieczne, ponieważ oddzielone od ciągnika naczepy opierają się wyłącznie na stopkach. Jeżeli asfalt będzie rozgrzany, naczepa może w nim zatopić się, ze względu na swoją dużą masę. Szerokość pasa należy dobrać do długości i wielkości pojazdów.

Doki Przeładunkowe W Magazynie zdjęcie nr 6

Rodzaje doków podjazdowych

Dok wbudowany

Umożliwia bezproblemowy podjazd ciężarówek. Wjazd jest na tym samym poziomie co wysokość pojazdu, jest delikatnie oddzielony od budynku, w celu łatwiejszego odprowadzania wód deszczowych.

Układ nie stwarza większych problemów w trakcie budowy, ale może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo obiektu, zwłaszcza jeżeli stopki podporowe naczep są stosowane do wykonywania manewrów. Jeżeli podpory zostaną wyjęte zbyt szybko, nachylenie nadwozia skrzyniowego może spowodować uderzenie w ścianę budynku.

Doki zamknięte

Niewielu przedsiębiorców decyduje się na nie, ze względu na wysokie koszty budowy oraz wiele niedogodności związanych z brakiem wentylacji hali. Trzeba jednak podkreślić, że posiadają szereg korzyści.

Inwestując w zamknięte doki rozładunkowe, można w pełni kontrolować temperaturę w magazynie, a to wpływa pozytywnie zarówno na towary, jak i personel. Ryzyko kradzieży jest ograniczone do minimum. Pojemność magazynu jest ponadto wykorzystywana maksymalnie.

Doki w układzie piłokształtnym

Jest to rzadko stosowane rozwiązanie, ale sprawdza się w przypadku niewielkiej przestrzeni manewrowej. Pozwala zaplanować doki załadunkowe w odpowiedniej ilości dostosowanej do potrzeb. Największą wadą jest mocno ograniczona przestrzeń. Niezbędne jest także precyzyjne zorganizowanie ruchu pojazdów, aby nie doszło do kolizji.

Doki Przeładunkowe W Magazynie zdjęcie nr 7

Dok magazynowy zgodny z potrzebami

Jest wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, planując rozmieszczenie doków w obiekcie. Przeprowadzając szczegółową analizę i uwzględniając wszystkie potrzeby magazynowe, można zagwarantować perfekcyjne przygotowanie przestrzeni załadunkowej i rozładunkowej.