Wyposażenie magazynu – najważniejsze elementy

Odpowiednie wyposażenie magazynu jest kluczowe dla poprawnego składowania produktów oraz realizacji wielu procesów logistycznych. Ma wpływ ma wydajność magazynu, a także komfort zatrudnionych osób. Warto wiedzieć, jak wyposażyć magazyn, aby prowadzić działalność z sukcesami.
Wyposażenie Magazynu - Najważniejsze Elementy zdjęcie nr 3

W co wyposażony powinien być magazyn?

W zależności od rodzaju składowanych towarów, wybranego systemu składowania i wielu innych czynników, należy skompletować wyposażenie magazynu. Każdy obiekt musi jednak posiadać podstawowe elementy umożliwiające realizację najważniejszych procesów logistycznych.

Techniczne wyposażenie magazynu obejmuje przede wszystkim urządzenia i przyrządy związane z przeładunkiem, segregowaniem i transportem towarów. Są to m.in. wózki widłowe, drabiny, suwnice. Należy także pamiętać o wyposażeniu ułatwiającym przechowywanie towarów, czyli regałach magazynowych, stojakach, paletach. Niezbędne są również elementy pomocnicze, wśród których najważniejszy jest sprzęt BHP oraz urządzenia do znakowania.

Wyposażenie Magazynu - Najważniejsze Elementy zdjęcie nr 4

Wyposażenie techniczne magazynów w zakresie przeładunku i transportu towarów

Urządzenia i akcesoria przeładunkowe

Maszyny i konstrukcje wzbogacające dok przeładunkowy, czyli rampy i naprowadzacze. Są niezbędne w procesie przenoszenia towarów z jednostki dostarczającej produkty do magazynu do środka transportu wewnętrznego, czyli wózka widłowego.

Pojazdy i urządzenia transportowe

Środki transportu wewnętrznego ułatwiają przemieszczanie towarów w sposób szybki i bezpieczny. Wśród najpopularniejszych wymienić można wózki widłowe paletowe, unoszące, podnośnikowe. Dostępne są również urządzenia dźwignicowe, czyli suwnice, żurawie, wciągniki, podnośniki. Jest to zarówno wyposażenie magazynu zautomatyzowanego, zmechanizowanego, jak i niezmechanizowanego, ponieważ urządzenia mogą być wzbogacone w napęd elektryczny, spalinowy lub siłę ludzkich mięśni.

Drabiny, podesty i rusztowania

Ułatwiają dostęp do wysoko położonych produktów. Jest to charakterystyczne wyposażenie magazynu wysokiego składowania. Elementy te są wzbogacone o szereg udogodnień m.in. regulowaną wysokość, obecność kół jezdnych z możliwością zablokowania w pożądanym położeniu.

Wyposażenie w magazynie zmechanizowanym, niezmechanizowanym oraz zautomatyzowanym

Regały, pomosty, antresole

Zdecydować można się na konstrukcje o różnym stopniu zaawansowania, w zależności od tego, czy jest tworzone wyposażenie w magazynie zautomatyzowanym, niezmechanizowanym oraz zmechanizowanym. Dostępne są tradycyjne regały półkowe oraz paletowe. Można postawić na system składowania statycznego obejmujący regały wysokiego składowania, pomosty, antresole, konstrukcje naścienne, a także składowanie dynamiczne, w którego skład wchodzą regały przesuwne, wjezdne i przepływowe.

Decydując się na w pełni zautomatyzowane systemy regałowe, ograniczyć można ingerencję w ich obsługę człowieka.

Palety, kontenery i pojemniki

Towary zwykle nie są przechowywane w magazynie luzem, dlatego niezbędny jest zakup pojemników, a także innych form do bezpiecznego składowania. Najpopularniejsze są kontenery, palety i pojemniki. W jednym magazynie korzystać można z kilku typów opakowań, które stanowią wyposażenie specjalne magazynu.

Urządzenia do formowania, pakowania i zabezpieczania towaru

W magazynie bardzo przydają się paletyzatory, przyrządy do taśmowania, foliomaty, tunele grzewcze, a także urządzenia ułatwiające mocowanie ładunków. Zdecydować można się na zakup stołów do foliowania, stojaków na taśmę, a także drobnych akcesoriów, jak np. nożyczki.

Wyposażenie Magazynu - Najważniejsze Elementy zdjęcie nr 5

Pozostałe wyposażenie magazynu

Urządzenia do znakowania i identyfikacji

Potrzebuje ich każdy magazyn, zarówno zautomatyzowany, niezmechanizowany, jak i magazyn zmechanizowany. Wyposażenie obejmuje nalepki, kody kreskowe, RFID, a także sposoby identyfikacji: ręczne lub przy użyciu odpowiednich przyrządów, m.in. terminali i skanerów.

Przyrządy kontrolne i pomiarowe

Wagi, dozowniki i inne urządzenia pomiarowe pozwalają skutecznie określić masę produktu, jego objętość, a także ilość sztuk. Narzędzia w tej kategorii mogą mieć formę ręczną (standardowe wagi), półautomatyczną lub automatyczną (elektryczne urządzenia kontroli wizyjnej).

Sprzęt BHP

W magazynie obowiązkowo muszą znaleźć się elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa. Są to rękawice, gogle, kaski, gaśnice, środki ochrony osobistej. W tej kategorii wymienić warto również właściwe oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dla obiektu.

Automatyka przemysłowa

Jeżeli chodzi o wyposażenie w magazynie zautomatyzowanym, musi uwzględniać elementy kontrolne poprzez moduł sterowania przy maszynach, a także centralne systemy do zarządzania. Zastosowanie automatyki wymaga jednak inwestycji w dodatkową infrastrukturę.

Elementy pomocnicze

Warto pomyśleć o wprowadzeniu do magazynu dodatkowych elementów np. do pomiaru warunków panujących w obiekcie. Są to m.in. termometry, higrometry. Można pomyśleć również o systemach zapewniających płynność pracy m.in. instalacji zasilania awaryjnego. Nie należy także zapominać o zatrudnionych pracownikach – im przydadzą się szafki na rzeczy osobiste.

Wyposażenie Magazynu - Najważniejsze Elementy zdjęcie nr 6

Od czego zależy techniczne wyposażenie magazynu?

Już na etapie projektowania i planowania magazynu należy pomyśleć o jego wyposażeniu. Należy zadbać przede wszystkim o podstawy, czyli regały, środki transportu wewnętrznego, sprzęt BHP. Magazyn stanie się dzięki nim znacznie bardziej wydajny i bezpieczny, a realizacja procesów logistycznych o wiele prostsza. 

Udostępnij wpis
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp