Regały wysokiego składowania – co musisz wiedzieć?

Wysokie składowanie umożliwia efektywnie zarządzać przestrzenią magazynową. Regały wysokiego składowania wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, umożliwiają bezpieczny dostęp i przechowywanie towarów.
Regały Wysokiego Składowania - Definicja, Rodzaje, Przeznaczenie zdjęcie nr 3
Spis treści

Regał magazynowy wysokiego składowania – definicja

Współcześnie działające przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni użytkowej, jednocześnie zachowując porządek oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Regały wysokiego składowania są w tym aspekcie bardzo pomocne. Pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń, oszczędzają czas i środki, czyli dbają o aspekty, na których przedsiębiorcy zależy najbardziej.

Dwa najczęściej wybierane regały magazynowe wysokiego składowania to:

 • konstrukcje, których wysokość przekracza 1,8 m,
 • konstrukcje, których wysokość przekracza 7,2 m.

Można tutaj nadmienić specyficzne rozróżnienie, jakim są regały niskiego składowania mające do 4,2 m wysokości oraz regały średniego składowania o wysokości od 4,2 do 7,2 m. Nie są to nazwy uznane przez prawo, ale występują w obiegu handlowym.

Planując wprowadzenie regałów wysokiego składowania do magazynu, warto również pamiętać o dodatkowych kwestiach związanych z ochroną środowiska. Należy także przestrzegać przepisów przeciwpożarowych w zakresie rodzaju i ilości składowanych towarów.

Regały Wysokiego Składowania - Definicja, Rodzaje, Przeznaczenie zdjęcie nr 4

Wymiary oraz budowa regału wysokiego składowania

Podstawowa konstrukcja regałów wysokiego składowania obejmuje pionowe ramy nośne i belki poziome zawieszone na ramach nośnych w parach na jednakowej wysokości. Wyznaczają poziom składowania.

Ramy regałów wykonane są z 2 słupów odpowiednio profilowanych z blachy stalowej z perforacją umożliwiającą zawieszenie belek poziomych. Słupy są łączone przy użyciu stężeń i śrub z nakrętkami.

U dołu ramy przykręcane są stopy pozwalające na przenoszenie obciążeń i montaż do posadzki. Belki wykonywane są z profili hutniczych INP, blachy w formie profili zamkniętych lub otwartych. Końce mogą zostać wzbogacone o uchwyty z zaczepami.

Wprowadzając do magazynu regał wysokiego składowania, wymiary odległości pomiędzy ramami najczęściej występują w następujących wariantach: 1850 mm, 2700 mm, 3600 mm – odpowiednio dla 2, 3, 4 palet typu EUR 1200 × 800 mm.

W

Regały Wysokiego Składowania - Definicja, Rodzaje, Przeznaczenie zdjęcie nr 5

Montowanie regałów wysokiego składowania

Zgodnie z przepisami prawa i Kodeksem Pracy należy zdecydować się na konstrukcje o odpowiedniej wytrzymałości i stabilności. Powinny być wyprodukowane i zaprojektowane zgodne z aktualnym stanem nauki oraz techniki. Tylko takie w magazynie mają rację bytu regały wysokiego składowania. Producent musi o te aspekty zadbać. Zawsze przy zakupie warto upomnieć się o deklarację zgodności konstrukcji z normami.

Regały do wysokiego składowania aktualnie muszą spełniać przede wszystkim dwie poniższe normy:

 • PN-EN 15512:2021 – Stalowe statyczne systemy składowania – zasady projektowania konstrukcji,
 • EN 15620:2021 – Stalowe statyczne systemy składowania – regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne.

Niezbędne jest przeprowadzenie montażu przez doświadczoną ekipę posiadającą szkolenia odnoszące się do regałów wysokiego składowania. Ten wymóg reguluje norma PN-EN 15635:2010. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta i zgodnie z zasadami BHP. Należy przy tym uwzględnić warunki pracy na wysokościach.

Istotne jest nieprzekroczenie odchylenia od wielkości nominalnych z wartościami podanymi w normie PN-EN 15620:2021 dla danego typu regałów. Montaż musi zakończyć się sporządzeniem protokołu odbioru instalacji.

Regały Wysokiego Składowania - Definicja, Rodzaje, Przeznaczenie zdjęcie nr 6

Automatyczne regały wysokiego składowania jako nowoczesny system składowania w magazynie

Składowanie dużej ilości asortymentu w magazynie wiąże się z konieczności wygospodarowania odpowiedniej przestrzeni na regałach magazynowych. Wiele metod okazuje się nieskutecznych, utrudnia bezpieczne składowanie ładunków, a ponadto stanowi zagrożenie dla pracowników.

Inwestując w automatyczny regał paletowy wysokiego składowania, można zapewnić wyższy  poziom bezpieczeństwa dla towarów i pracowników. Gwarantowany jest także komfort użytkowania, który przekłada się na sprawny przepływ towarów.

Automatyczne regały przesuwne wysokiego składowania, przystosowane są do obsługi towarów ciężkich i wielkogabarytowych. Maksymalna nośność półek, w zależności od modelu, może wynosić nawet 750 kg.

Regały Wysokiego Składowania - Definicja, Rodzaje, Przeznaczenie zdjęcie nr 7

Oznaczenia regałów wysokiego składowania

Każde urządzenie przeznaczone do składowania musi być oznaczone, przede wszystkim istotne jest zamieszczenie informacji o dopuszczalnym obciążeniu. Zgodnie z normą PN-EN 15635:2010, tablica znamionowa umieszczona na regałach powinna zawierać również wiele innych ważnych informacji m.in.:

 • numer projektu, typ regału i dane kontaktowe do dostawcy,
 • obciążenie poziomów składowania dla odpowiednich długości belek i ich wysokości,
 • obciążenia pola regałowego od wszystkich poziomów składowania.

Regały paletowe wysokiego składowania na tablicach znamionowych mogą zawierać także szereg dodatkowych uwag, ale istotne jest, aby wszystkie informacje zostały przedstawione w sposób czytelny.

Regały Wysokiego Składowania - Definicja, Rodzaje, Przeznaczenie zdjęcie nr 8

Przeglądy regałów wysokiego składowania

Zgodnie z przepisami, każdy regał magazynowy wysokiego składowania podlega obowiązkowym oraz okresowym przeglądom technicznym. Czas pomiędzy kolejnymi kontrolami jest określony w normie PN-EN 15635:2010 i wynosi nie więcej niż 12 miesięcy. Jest to tzw. przegląd ekspercki, który zleca zarówno producent regałów wysokiego składowania, jak i przepisy.

W trakcie przeglądu dochodzi do:

 • weryfikacji dokumentacji instalacji regałowej,
 • kontroli instalacji za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych,
 • identyfikacji uszkodzeń,
 • ogólnego sprawdzenia poprawności konstrukcji i zgodności z projektem.

Ekspercki przegląd techniczny kończy się raportem zawierającym opis uszkodzeń i zaleceniami dotyczącymi wymaganych napraw, a także dodatkowymi uwagami co do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Zgodnie z przytoczoną normą, zalecane jest również wykonywanie przeglądów bieżących, zwanych oględzinami przez osoby do tego przeszkolone. Polegają na wzrokowej kontroli regałów, najczęściej raz w tygodniu. Pozwala to na szybką identyfikację powstałych uszkodzeń, co umożliwia niezwłoczną naprawę i poniesienie z tym związanych niższych kosztów.

Bieżąca kontrola instalacji obejmuje:

 • sprawdzenie jakości nośników ładunku umieszczonych w regałach,
 • poprawne zapakowanie i rozmieszczenie towarów,
 • stan i jakość posadzki,
 • stan wszelkich urządzeń pomocniczych i wyposażenia dodatkowego.

Do tego typu przeglądów właściciel magazynu powinien wyznaczyć zaufanego pracownika, który przeszedł niezbędne szkolenia. Przegląd ekspercki regałów musi zostać natomiast przeprowadzony przez zewnętrznego inspektora, zawodowo zajmującego się kontrolą konstrukcji takich, jak regały wysokiego składowania. Cena usługi jest uzależniona od zakresu przeprowadzanej kontroli.

Regały Wysokiego Składowania - Definicja, Rodzaje, Przeznaczenie zdjęcie nr 9

Dodatkowe wyposażenie magazynów wysokiego składowania

Funkcjonalność, jaką wyróżniają się regały wysokiego składowania używane oraz nowe powoduje, że można składować na nich różne typy asortymentu. Wystarczy zastosować akcesoria dodatkowe m.in. w postaci wypełnień poziomów składowania płytami wiórowymi, panelami, kratownicami lub siatkami. Ponadto można zastosować dedykowane nakładki pod palety lub kosze typu UIC.

Warto wykorzystać również zabezpieczenie regałów wysokiego składowania takie, jak m.in. siatki tylne zabezpieczające przed spadaniem ładunków, a także wypełnienia poziomów składowania nad przejazdami czy przejściami nad regałami. Ten ostatni aspekt regulowany jest przez przepisy prawa — DZ.U.2002-191.1596&6.5.

Regały do składowania warto wyposażyć również w osłony przed uderzeniami wózków wysokiego składowania. Ochrony te nazywane odbojnicami gwarantują brak uszkodzeń konstrukcji w przypadku błędnego manewru. Można montować je przy słupach ram regałów, mocować do posadzki lub umieszczać na słupach. Zgodnie z normą PN-EN 15512:2021 taka osłona ma zabezpieczać przed uderzeniem o energii co najmniej 400 Nm na wysokości pomiędzy 100 i 400 mm na wysokości osłony.

Regały Wysokiego Składowania - Definicja, Rodzaje, Przeznaczenie zdjęcie nr 10

Regały magazynowe wysokiego składowania jako niezawodny sposób na dynamiczne zarządzanie magazynem

Inwestycja w regały do wysokiego składowania jest bardzo opłacalna, z uwagi na możliwość wprowadzenia wielu potrzebnych zmian do magazynu. Pozwalają zwiększyć efektywność wykorzystania powierzchni, a ponadto możliwe jest rozszerzenie ich podstawowych funkcji o dodatkowe akcesoria usprawniające wiele procesów logistycznych.

Ważne jest, aby zainwestować w konstrukcję od zaufanego producenta, spełniającą rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa. Są to bardzo ważne aspekty, dzięki którym można uchronić towary i pracowników przed wypadkiem. Równie istotny jest montaż regałów wysokiego składowania zgodnie z normami, a także pilnowanie regularnego przeprowadzania przeglądów bieżących i eksperckich, w celu szybkiego wyłapania ewentualnych usterek.

Regały Wysokiego Składowania - Definicja, Rodzaje, Przeznaczenie zdjęcie nr 11