Odległość między regałami w magazynie

Procesy realizowane wewnątrz magazynu wpływają na efektywny przepływ towarów w łańcuchu dostaw. Aby ograniczyć ryzyko błędów, warto przestrzegać norm i przepisów. Wyznaczono również najkorzystniejszą odległość między regałami w magazynie. Jaka ona powinna być?
Odległość Między Regałami W Magazynie zdjęcie nr 4
Spis treści

Przepisy BHP a odległość między regałami

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważne w kontekście odległości między regałami w magazynie.

Przepis § 69.2 ust. wskazuje natomiast, że „Szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami”.

W przypadku, gdy między regałami odbywa się transport urządzeń, należy również przestrzegać § 4 ust. 2 „Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy ”.

Zgodnie z Polskimi Normami, dla silnikowych pojazdów transportowych poruszających się w ruchu jednostronnym (bez jednoczesnego ruchu pieszych i innych środków transportu) minimalna szerokość przejścia między regałami na odcinkach prostych powinna wynosić nie mniej niż 120 cm.

Jeżeli pomiędzy regałami mogą poruszać się w tym samym czasie piesi, to szerokość powinna wynosić co najmniej 220 cm.

Odległość Między Regałami W Magazynie zdjęcie nr 5

Szerokość drogi transportowej dla wózka widłowego a wysokie składowanie

O wysokim składowaniu można mówić wtedy, gdy towary umieszczane są na wysokości od 7,2 m i wyżej. W takich magazynach wykorzystywane są niestandardowe urządzenia transportu bliskiego m.in. wózki boczne typu Reach Truck, a także regały wysokiego składowania przystosowane do pracy w wąskich korytarzach roboczych, których szerokość najczęściej wynosi od 2 800 mm do 3 200 mm.

Zainwestować można również w wózek systemowy VNA, który unosi kabinę operatora. Przystosowany jest do wąskich korytarzy roboczych o szerokości 1,65-1,80 m. Pozwala to maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową, a szerokość drogi dla wózka widłowego jest ustalona zgodnie z jego potrzebami, dla pełnego bezpieczeństwa wykonywania zadań.

Odległość Między Regałami W Magazynie zdjęcie nr 6

Odległości między regałami w magazynie – podsumowanie

Właściwa organizacja magazynu to podstawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników i ruchu ładunków odbywających się najkrótszą i najkorzystniejszą trasą. Aby zachować odpowiednie warunki, korytarz roboczy wózka widłowego musi mieć odpowiednią szerokość, dostosowana do urządzeń transportu bliskiego. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, właściciel magazynu może zaprojektować obiekt, w którym zostanie ustalona prawidłowa szerokość korytarzy roboczych.

Uzyskując minimalne, ale bezpieczne wartości co do szerokości między korytarzami roboczymi, można wygospodarować dodatkowe, cenne miejsce do składowania towarów. 

Odległość Między Regałami W Magazynie zdjęcie nr 7