Kompletacja w magazynie – co musisz wiedzieć?

Podstawową operacją wykonywaną w każdym magazynie jest kompletacja. Zajmuje bardzo dużo czasu i jest najdroższym działaniem wykonywanym w ramach logistyki wewnętrznej. Przeznaczyć trzeba na nią aż 60% kosztów operacyjnych. Od jej jakości i wydajności zależy sprawność całego łańcucha dostaw.
Kompletacja W Magazynie – Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 3
Spis treści

Kompletacja – definicja

Terminem kompletacji określić można zespół czynności prowadzących do przygotowania towaru dla określonych odbiorców, w celu ich wysłania pod wskazany adres. Podstawowym działaniem jest pobieranie zapasów m.in. z regałów magazynowych, a następnie łączenie ich w jedno zamówienie, w określonej ilości.

Najczęściej kompletacja wykonywana jest ręcznie, ale oczywiście cały proces można zautomatyzować. Wymaga to jednak zastosowania rozwiązań o bardzo dużej powtarzalności i z zastosowaniem wydajnego przepływu. Często jest to nieopłacalne. Najczęściej wybierana jest ręczna i półautomatyczna kompletacja, która wspiera strefę składowania będącą w różnych okresach mniej lub bardziej dynamiczną.

Kompletacja W Magazynie – Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 4

Jak należy zorganizować strefę kompletacji w magazynie?

Specjalnie wydzielona przestrzeń operacyjna w magazynie przeznaczona do kompletowania zamówień to niezbędny obszar, od którego sprawności zależy wydajność strefy wydań. Najczęściej konieczne jest jej oddzielenie od pozostałych, jeżeli w magazynie stosowane są rozwiązania półautomatyczne oraz automatyczne.

Proces kompletacji rozpoczyna się od pobrania jednostki ładunkowej ze strefy składowania i umieszczenia jej w strefie kompletacji, gdzie towary są przygotowywane ręcznie. Konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji ilości i innych kluczowych parametrów, w celu stworzenia zgodnego z życzeniem klienta zamówienia. W następnej kolejności odbywa się pakowanie i formowanie paczek, w celu maksymalnego zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami w transporcie. Prawidłowo przygotowane zamówienie trafia do strefy wydań.

Kompletacja W Magazynie – Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 5

Najpopularniejsze metody kompletacji towaru

Istotne jest, aby wybrać taki sposób kompletowania, który wspiera realizację założeń projektowych i pozwala osiągać bardzo dobre wyniki przy realizacji celów strategicznych. Aby spełnić wszystkie ustalenia, konieczne jest przeszkolenie personelu pod kątem wykorzystywanych technologii, jak i w obsłudze systemu WMS.

Aktualnie w magazynach stosowane są wyłącznie nowoczesne metody dystrybucji, które uwzględniają budowanie relacji z klientem. Oczekiwania wobec kompletacji są coraz wyższe, a firma musi im sprostać, aby mogła liczyć na regularne zamówienia.

Kompletacja zamówień, ze względu na przepływ towarów i prace wykonywane przez personel, może odbywać się na dwa sposoby:

 • człowiek do towaru – wdrożony system jest dynamiczny. Pracownik przygotowuje zamówienia, przemieszczając się po magazynie, w celu odszukania towarów w poszczególnych lokalizacjach;
 • towar do człowieka – wdrożony system jest statyczny. Pracownik znajduje się w miejscu kompletacji, do tej strefy towary są dostarczane za pomocą środków transportowych.

Wymienione metody można realizować w magazynie w sposób ciągły, co pozwala na szybką realizację zamówień. Można zdecydować się również na system cykliczny, który pomaga w osiągnięciu wyższej produktywności, ale kosztem dłuższego oczekiwania przez odbiorców.

Kompletacja W Magazynie – Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 6

 

Proces kompletacji można zrealizować również na 3 sposoby, jeżeli chodzi o sposób obsługi materiałów:

 • ręczny – wszystkie operacje są realizowane w sposób ręczny, z poziomu podłogi,
 • półautomatyczny – operacje są realizowane ręcznie z każdego poziomu, ale z wykorzystaniem urządzeń magazynowych takich, jak wózki systemowe,
 • automatyczny – wszystkie operacje są realizowane przez maszyny.

Samo miejsce realizacji kompletacji pozwala podzielić proces na dwa rodzaje:

 • jednostopniową – jest realizowana w miejscu składowania towarów,
 • wielostopniową – kompletowanie odbywa się w specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach.
Kompletacja W Magazynie – Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 7

Kompletacja w magazynie – główne strategie, dzięki którym można ulepszyć cały proces

Wydajność kompletacji określa się poprzez ustalenie liczby rzędów do przygotowania. Aby zwiększyć ich ilość, należy wdrożyć różne rozwiązania:

 • system zarządzania magazynem WMS – optymalizacja tras operatorów, optymalizacja układu magazynu i towarów,
 • eliminacja papierowej listy z zamówieniami – zastąpienie jej terminalami i urządzeniami radiowymi lub urządzeniami voice picking,
 • zastosowanie falowego przygotowywania zamówień, czyli tworzenie wielu zamówień jednocześnie,
 • inwestycja w odpowiednie systemy magazynowe. Bardzo dobrze sprawdzają się regały półkowe przepływowe wyposażone w system pick to light lub put to light. Urządzenia te zwiększają szybkość operacji.

Kompletacja zamówień to złożony proces, który wymaga optymalnej technologii i zastosowania właściwych metod. Należy wziąć pod uwagę ciągłe zmiany oraz dynamikę, z jaką wiąże się kompletacja w logistyce. Prężnie działający magazyn musi ciągle się rozwijać, stosować innowacyjne rozwiązania i przystosowywać się do potrzeb rynkowych. Tylko wtedy będzie w stanie sprostać potrzebom odbiorców.