Akcesoria magazynowe, które warto znać

Regały magazynowe można wzbogacić o praktyczne akcesoria, które podnoszą ich funkcjonalność. Na jakie warto się zdecydować? Które zabezpieczania najskuteczniej chronią konstrukcję przed uszkodzeniami?
Akcesoria Magazynowe - Jakie Artykuły Do Regałów? zdjęcie nr 3
Spis treści

Czym są akcesoria magazynowe?

Definicja akcesoriów regałowych mówi, że są to elementy dodatkowe, które usprawniają działanie systemów magazynowych. Wśród najpopularniejszych wymienić można stopery, osłony słupów, podpórki, podesty, hakownice, siatki ochronne, znaczniki i wiele innych.

Wskazane akcesoria pozwalają na personalizację konstrukcji regałowej, optymalizację przestrzeni do składowania, a także zwiększają bezpieczeństwo w magazynie.

 

Akcesoria Magazynowe - Jakie Artykuły Do Regałów? zdjęcie nr 4

Rodzaje półek wypełniających regały magazynowe

Towary układane na paletach nie wymagają zastosowania półek. Można oprzeć je na belkach nośnych. Półki są niezbędne do składowania towarów luzem.

Panele ocynkowane

Układane są bezpośrednio na belkach, bez dodatkowych elementów mocujących. Za sprawą dużej nośności, umożliwiają składowanie bardzo ciężkich ładunków.

Panele perforowane

Układane są bezpośrednio na poszczególnych poziomach regałów. Znajdują zastosowanie przy wielopoziomowych systemach przeznaczonych do kompletowania. Zapewniają swobodny przepływ wody w razie pożaru, a jednocześnie ułatwiają utrzymanie czystości w magazynie.

Półki siatkowe

Układane są na belkach. Zapewniają większą sztywność konstrukcji. Nie blokują przepływu wody w trakcie akcji gaśniczej. Są łatwe w utrzymaniu czystości, zanieczyszczenia nie gromadzą się na ich powierzchni, przelatują przez otwory.

Półki z płyty wiórowej

Przystosowane do składowania różnych ładunków. W zależności od wielkości i wagi umieszczanych towarów, można wyposażyć je w dodatkowe trawersy, aby zapobiec ewentualnym odkształceniom.

Akcesoria Magazynowe - Jakie Artykuły Do Regałów? zdjęcie nr 5

Akcesoria magazynowe do zabezpieczania konstrukcji

Regały magazynowe warto wzbogacić o elementy ochronne, aby zabezpieczyć ładunki i zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepotrzebnych wypadków oraz uszkodzeń.

Osłony regałów

Chronią konstrukcję przed uszkodzeniami wskutek przypadkowego kontaktu z urządzeniami transportu bliskiego. Osłony regałów magazynowych wydłużają żywotność podstawowego wyposażenia. Najpopularniejsze osłony to:

  • osłony słupów – ochrona konstrukcji w magazynach, w których wykorzystywane są wózki widłowe;
  • osłony ram – montowane przy dwóch sąsiednich ramach znajdujących się przy ciągach komunikacyjnych;
  • osłony narożne – wykonywane z giętej blachy. Są montowane przy słupach zewnętrznych, gdy nie ma możliwości zastosowania standardowych osłon;
  • wzmocnienia słupa – przydają się, gdy ochrona słupa jest niezbędna nie tylko przy podstawie, ale również na danej wysokości.

Odbojnice magazynowe

Chronią elewację ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez urządzenia transportu bliskiego poruszające się po magazynie. Do najczęstszych uszkodzeń dochodzi w trakcie parkowania oraz manewrowania.

Siatki zabezpieczające

Umieszczane są z tyłu regału. Chronią towary przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczają składowane ładunki przed uszkodzeniami.

Ochraniacz pomostowy

Zabezpiecza strategiczne elementy antresoli magazynowej przed uszkodzeniami. Wydłuża żywotność konstrukcji i sprawia, że bez problemów przechodzi ona eksperckie przeglądy techniczne.

 

Akcesoria Magazynowe - Jakie Artykuły Do Regałów? zdjęcie nr 6

Wybrane artykuły magazynowe do składowania ładunków nietypowych

Regały magazynowe z łatwością można dopasować do ładunków w rozmaitych rozmiarach i kształtach. Wystarczy jedynie zastosować odpowiednie akcesoria.

Wsporniki kontenera

Przypominają trawersy, są wykonywane z metalu. Układa się je prostopadle do belek nośnych. Ułatwiają bezpieczne przechowywanie kontenerów z płozami. Jeden kontener musi zostać zabezpieczony dwoma wspornikami po obu stronach jednostki ładunkowej.

Wsporniki beczek

Ułatwiają składowanie beczek lub ładunków cylindrycznych. Wykonane są z kątowników zabezpieczających beczki przed stoczeniem się lub ze wsporników wyposażonych w rolki uniemożliwiających obrót beczki.

Wsporniki szpul

Umożliwiają magazynowanie szpul oraz rolek. Można zamontować je na dwa różne sposoby, w zależności od rodzaju towaru, wymiarów, a także funkcji spełnianej przez regał.

 

Akcesoria Magazynowe - Jakie Artykuły Do Regałów? zdjęcie nr 7

Akcesoria regałowe do znakowania przestrzeni i konstrukcji

Akcesoria te mają znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie. Pozwalają na skuteczną identyfikację towarów.

Etykiety identyfikacyjne

Prostokątna tabliczka z PVC zawierająca dane techniczne o regale magazynowym. Umieścić ją należy na końcu konstrukcji, w widocznym dla magazyniera miejscu.

Tabliczki

Prostokątne tabliczki z wewnętrznym oznaczeniem. Umieszcza się je na końcu regałów, przy wejściu do korytarza. Ułatwiają pracownikom orientację w magazynie i określanie rodzaju składowanych towarów w danym rzędzie.

Oprawki na etykiety

Mocowane na słupach lub belkach nośnych regałów. Ułatwiają identyfikację towarów. Mogą zostać naklejone bezpośrednio na konstrukcję lub włożone do specjalnej oprawki.

 

 

Akcesoria Magazynowe - Jakie Artykuły Do Regałów? zdjęcie nr 8

Akcesoria magazynowe podnoszą jakość i bezpieczeństwo regałów

Wzbogacają regały magazynowe o dodatkowe akcesoria, można dostosować konstrukcję do składowania towarów o rozmaitych kształtach i masie. Jednocześnie dostępny jest szereg elementów zabezpieczających i podnoszących bezpieczeństwo w magazynie.